Oslo Museum samler alle typer kulturhistorisk materiale som belyser byens historie: foto, kunst, kart, gjenstander, bøker, film / lyd og privatarkiver. Dokumentasjon av dagens by er et viktig satsningsområde for museet.  

Tingene trenger ikke å være spesielt fine eller dyre for å være interessante for museet. Som museumsobjekter har de sin verdi ved at de forteller en historie. Alle gaver må gjennom museets inntakskommisjon, som vurderer om gjenstanden og historien er av interesse for allmennheten.

Les mer om vår fotosamling, kunstsamling og gjenstandssamling ved å scrolle nedover.

Flyttet du til Norge på 60-, 70- eller 80-tallet?

Oslo Museum arbeider for å bevare innvandringshistorien, og samler inn gjenstander og fortellinger knyttet til migrasjon i Norge. Gjenstandene vi tar imot kan være et klesplagg, et foto, et brev eller en annen hverdagslig ting som var viktig for deg mens du etablerte deg i Norge. De trenger ikke å være verdifulle, men de må ha en historie knyttet til seg. Når vi tar inn gaver i samlingen, vil vi samtidig intervjue giveren. Vi har dessverre ikke mulighet til å betale for gjenstander.

Kontakt Anders Bettum, abe@oslomuseum.no for mer informasjon.

Fotosamlingen

Bymuseet har en av Norges største og viktigste fotosamlinger med anslagsvis halvannen million bilder. Den består av alt fra negativarkiver etter profesjonelle fotografer som Szacinski, Rude og Ørnelund, til enkeltbilder og album fra private.

Anders B. Wilses ca. ti tusen Oslo-negativer er  den mest kjente og brukte del av samlingen. Av andre kjente fotografnavn kan nevnes Ole Tobias Olsen, Per A. Thorén, Olaf Væring, Thorkel Thorkelsen, Inger Munch, Rigmor Dahl Delphin, Esther Langberg, Sverre Heiberg og Henrik Ørsted. Katalogisering og digitalisering av samlingen pågår fortløpende.

Oslobilder.no 

Oslobilder.no er en ren bildebase hvor du finner et bredt utvalg bilder fra Oslo. Nettstedet er et samarbeid mellom Oslo Byarkiv, Oslo Museum, Norsk Teknisk Museum, Norsk Folkemuseum, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Telemuseet og Universitetsbiblioteket i Bergen.

Oslo Museum har omlag 50.000 søkbare fotografier og kunstobjekter på oslobilder.no.

Dersom bildet du leter etter ikke finnes i basen kan du forsøke digitaltmuseum.no eller ta kontakt med oss på e-post: foto@oslomuseum.no

Kunstsamlingen

Kunstsamlingen er en enestående kulturhistorisk kilde til byens visuelle historie. Den omfatter ca. 1300 malerier og ca. 7000 akvareller, grafikk og tegninger.

Motivene viser byens vekst og utvikling, topografi, hus og gater, folkeliv og portretter av mennesker i byen. Bildene er samlet på grunn av dens kulturhistoriske verdi. Både mindre kjente og kjente kunstnere som Edvard Munch, Peder Balke, Christian Krohg, Oda Krohg, Fritz Thaulow, Axel Revold, Kitty Kielland og Asta Nørregaard er representert i samlingen.

Gjenstandssamlingen

Oslo Museums gjenstandssamling teller ca. 20.000 objekter. Bare i underkant av 10 prosent er til enhver tid vist frem i utstillingene. Noen er også utlånt til offentlige og private institusjoner.

I museets samling finner du møbler fra borgerlige Christiania-hjem, lysekroner, serviser og en stor samling kjøkkenredskaper. Kjoler, uniformer og andre tekstiler utgjør også en stor del av samlingen. De fleste tingene er gitt til museet som gaver og stammer fra givernes hjem eller arbeidsliv. Se Bymuseets bibliotek for informasjon om bok, kart og arkivsamlingen.

En del av tingene finner du på digitaltmuseum.no.