Museet har fra 1.1.2020 en ledig stilling som museumsbibliotekar, som også skal ha utviklings- og systemansvar for museets digitale saksarkiv.

Den vi ansetter vil i tillegg få oppgaver med å gjennomføre ulike digitaliseringsprosjekter. Vi søker en person som kan følge opp den klassiske bibliotektjenesten og samtidig bidra til å utvikle og se muligheter i nye digitale tjenester. Stillingen inngår i avdeling for dokumentasjon og samling med avdelingsleder som nærmeste overordnede.

SØK PÅ STILLINGEN

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av museets fagbibliotek
 • Svare på referansespørsmål, gjenfinning, veiledning og utlån til interne og eksterne brukere
 • Vedlikeholde og forvalte museets historiske boksamling, kartsamling, klipparkiv og historiske privatarkiv
 • Digitalisere og tilgjengeliggjøre samlingen i Digitalarkivet.no
 • Implementere og utvikle museets elektroniske saksarkiv
 • Opplæring og formidling av arkivkunnskap i organisasjonen
 • Arbeid med samlingene
 • Ulike typer prosjektarbeid

Ønskede kvalifikasjoner/kompetanse

 • Relevant høyere utdanning innen bibliotek, arkiv og/eller informasjonsvitenskap
 • Erfaring fra arbeid med publikum, gjerne i fagbibliotek eller historisk arkivinstitusjon
 • Kompetanse på, eller erfaring med, elektronisk arkivering
 • Kompetanse på og stor interesse for IT og digitalisering
 • Kjennskap til fagsystemene Mikromarc, Asta, Alma, Oria, Libanswers og/eller Primus
 • Forståelse og interesse for museets samfunnsoppdrag og samfunnsrolle
 • Gode kunnskaper i ett av de skandinaviske språkene og i engelsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Godt humør og åpen for allsidige oppdrag og arbeidsdager
 • Evne til selvledelse kombinert med gode samarbeidsegenskaper
 • Initiativrik, nøyaktig, fleksibel og med evne til å se muligheter i eksisterende eller nye digitale løsninger
 • Gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig
 • God kunnskapsformidler, både i store og små grupper
 • Imøtekommende, serviceinnstilt og hjelpsom overfor brukerne

Vi kan tilby

 • Et lærende og inspirerende arbeidsmiljø med gode personlige utviklingsmuligheter
 • En hyggelig og variert arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid og pensjonsordning i KLP

Oslo Museum ønsker mangfold på arbeidsplassen, og at våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Alle som er motivert og kvalifisert for stillingen oppfordres til å søke.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte avdelingsleder Kristin M. Gaukstad på tlf. 482 45 042 eller administrasjonssjef Jan-Morten Torrissen på tlf. 901 55 577. Selve søknaden (med vedlegg) legger du inn ved å følge lenken nedenfor. Søknadsfristen er mandag 4. november 2019.

SØK PÅ STILLINGEN


Om Oslo Museum

Oslo Museum er et kulturhistorisk og samtidshistorisk museum for Oslos byhistorie, teaterhistorie og kulturelt mangfold.  Museet holder til på tre arenaer; Teatermuseet og Bymuseet er samlokalisert på Frogner, Interkulturelt Museum ligger på Grønland og Arbeidermuseet ligger på Sagene. Museet har 37 faste årsverk og flere engasjementsstillinger.

Attraktive og relevante formidlingstilbud, digitale tilbud og sosiale medier, tilgjengeliggjøring av samlingene og kunnskapsproduksjon om materiell og immateriell kulturarv er prioriterte satsingsområder.