God førjul! Se våre åpningstider for jul og nyttår her

Vi ønsker oss en kunnskapsrik, allsidig og framoverlent kollega med erfaring fra prosjektarbeid, kunnskapsutvikling og formidling innen scenekunstfeltet.

Stillingen vil ha særlig ansvar for å dokumentere, forske på og formidle Oslos teaterhistorie gjennom nye utstillinger og ulike skriftlige og digitale produksjoner. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt ved ansettelsen.

Teatermuseet har fra 1.2.2020 ledig to fagstillinger, hver i 50%, en stilling som formidler og en som kurator. Stillingene vil ha hver sine ansvarsområder, men også samarbeide tett. Stillingene inngår i avdeling for by- og teaterhistorie med avdelingsleder som nærmeste overordnede.

Søk på stillingen som kurator – teaterhistorie og scenekunst her

 Arbeidsoppgaver

 • Utstillings- og prosjektarbeid
 • Dokumentasjon og innsamling på teaterfeltet. Forvaltning av Teatermuseets samling
 • Forsknings- og utviklingsarbeid
 • Bidra i museets program- og formidlingsarbeid
 • Bygge og vedlikeholde relasjoner til byens teatermiljøer og andre relevante fagmiljøer

Ønskede kvalifikasjoner/kompetanse

 • Gode kunnskaper om norsk teater- og scenekunsthistorie
 • Utdannelse på minimum masternivå innen relevant fagkrets. Det er ønskelig med kompetanse tilsvarende Museumsforbundets krav til konservator
 • Utstillings- og prosjekterfaring
 • Oppdatert digital kompetanse.  Kjennskap til samlingsforvaltningsverktøyet Primus er en fordel
 • Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på et nordisk språk og engelsk
 • Forståelse og interesse for museets samfunnsoppdrag og samfunnsrolle
 • Nettverk innenfor scenekunstfeltet

Personlige egenskaper

 • Kreativ, målrettet og systematisk
 • Sterkt faglig engasjement
 • God nettverksbygger
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til selvledelse kombinert med gode samarbeidsevner
 • Åpenhet for allsidige oppdrag og arbeidsdager
 • Godt humør

Vi kan tilby

 • Et lærende og inspirerende arbeidsmiljø med gode personlige utviklingsmuligheter
 • En hyggelig og variert arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid og pensjonsordning i KLP

Oslo Museum ønsker mangfold på arbeidsplassen, og at våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Alle som er motivert og kvalifisert for stillingen oppfordres til å søke. Tiltredelse etter avtale.

For spørsmål om stillingene, kontakt avdelingsleder Linken Apall-Olsen tlf. 23 28 41 80 / 482 58 458 eller museumsdirektør Lars Emil Hansen, tlf. 482 600 62. Selve søknaden med vedlegg legger du inn via linken nedenfor. Søknadsfristen er mandag 4. november 2019.

Søk på stillingen som kurator – teaterhistorie og scenekunst her


Oslo Museum er et kulturhistorisk og samtidshistorisk museum for Oslos historie, teaterhistorie og kulturelt mangfold.  Museet holder til på tre arenaer; Teatermuseet og Bymuseet er samlokalisert på Frogner, Interkulturelt Museum ligger på Grønland og Arbeidermuseet ligger på Sagene. Museet har 37 faste årsverk og flere engasjementstillinger. Attraktive og relevante formidlingstilbud, digitale tilbud og sosiale medier, tilgjengeliggjøring av samlingene og kunnskapsproduksjon om materiell og immateriell kulturarv er prioriterte satsingsområder.