Leder marked- og kommunikasjon

Oslo Museum består av Bymuseet og Teatermuseet på Frogner, Arbeidermuseet på Sagene og Interkulturelt Museum på Grønland. Som leder marked og kommunikasjon har du det overordnede ansvaret for museets markeds- og kommunikasjonsarbeid. Du leder en liten avdeling bestående av nettredaktør/kommunikasjonsrådgiver (100%) og markedskoordinator/grafisk designer (60%), og samarbeider tett med museets øvrige fagavdelinger. Stillingen inngår i museets ledergruppe og rapporterer til direktøren.

Vi ønsker oss en strategisk, nytenkende og raus kollega med et brennende engasjement for Oslo, mangfold og museum til å videreutvikle museets markeds- og kommunikasjonsarbeid. I en relativt liten organisasjon forventes det at du arbeider både strategisk og operativt, og at du bidrar aktivt til å nå nye målgrupper og samarbeidspartnere. Du må være god på samfunns- og markedsanalyse og evne å balansere forskjellige mål og hensyn i et museum som samarbeider med ulike miljøer.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder
• Videreutvikle, planlegge og gjennomføre museets markeds- og kommunikasjonsstrategier og tiltak
• Redaksjonelt ansvar for alle Oslo Museums kommunikasjonskanaler inkludert nettsider og sosiale medier
• Ansvar for publikumsundersøkelser og markedsanalyser
• Omdømme- og merkevarebygging, designprofil, sponsing og kommersielle tiltak
• Arbeid med publikumsutvikling og bidra til utvikling av museets egeninntekter
• Pressekontakt og mediehåndtering, herunder innsalg til pressen
• Digital formidling i samarbeid med formidlingsavdelingen
• Lede, koordinere og utvikle medarbeidere i avdelingen
• Budsjett- og resultatansvar

Kvalifikasjoner
• Relevant høyere utdannelse
• Erfaring fra praktisk og strategisk markeds- og kommunikasjonsarbeid
• God kjennskap til markedsføring innen kultursektoren og/eller reiseliv
• Forståelse og erfaring fra arbeid med designprofil
• Høy digital kompetanse og oppdatert på digitale trender
• God kjennskap til program som Canva og Adobe-programmene Photoshop, InDesign, Illustrator- samt kunnskap om visuell historieformidling (foto/video)
• Innsikt i publiseringsverktøy, annonseverktøy og statistikk
• Interesse og forståelse for museenes samfunnsoppdrag
• Kan vise til resultater innen markedsarbeid
• Ledererfaring er ønskelig
• Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk
• God økonomiforståelse

Personlige egenskaper
• Selvstendig, tydelig, proaktiv og initiativrik
• Er entusiastisk og innovativ, med evne til å tenke utenfor boksen
• Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
• Trives med både operative og strategiske oppgaver
• Evner å analysere og prioritere oppgaver i en hektisk hverdag med mange forventninger og begrensede ressurser
• Svært gode samarbeidsevner, godt humør, positiv og løsningsorientert
• God relasjon- og nettverksbygger
• Motivasjon og personlig egnethet for stillingen vektlegges ved ansettelsen

Vi tilbyr:
• Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
• Stor påvirkningskraft i arbeidet med å videreutvikle et av Oslos mest spennende kulturinstitusjoner
• Kompetente kollegaer med stort engasjement
• Pensjonsordning i KLP
• Mulighet for trening i arbeidstiden
• Fleksibel arbeidstid
• Lønn etter arbeidsgivers vurdering av kvalifikasjoner og ansiennitet i spennet kr.500 000 – 650 000 (l.tr 55-70, st. kode 1407 avdelingsleder, Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner, Virke – kultur.)

Oslo Museum ønsker mangfold på arbeidsplassen og at våre ansatte gjenspeiler byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.

Har du spørsmål om stillingen, kontakt administrasjonssjef Hilde Høgseth, tlf. 995 01 587 eller museumsdirektør Lars Emil Hansen, tlf. 482 600 62.

Skriftlig søknad med CV og kopi av vitnemål og relevante attester sendes via jobbnorge.no

Søknadsfrist: 9. november 2021

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Oslo Museum består av Bymuseet, Teatermuseet, Interkulturelt Museum og Arbeidermuseet. Museet har et omfattende formidlingstilbud og forvalter betydelige kunst- og kulturhistoriske samlinger. Publikumsutvikling, digitalisering og en aktiv samfunnsrolle er prioriterte satsningsområder. I 2019 hadde museet et samlet besøk i overkant av 70 000 og 36, 9 årsverk. Budsjett var på 39, 1 millioner kroner, inkludert øremerkede prosjektmidler. Museet har egeninntekter fra billetter, museumsbutikk og utleie av lokaler, og søker aktivt prosjektmidler. Oslo kommune og Kulturdepartementet er de viktigste økonomiske bidragsyterne.