Vil du være med å spre kunnskap om teaterets historier og virkemidler? Vi ønsker oss en begeistret og kreativ formidler som prøver ut nye metoder, brenner for barn og ungdoms tilgang til kunst og kultur, og som har forståelse og interesse for museets samfunnsoppdrag og samfunnsrolle.

Stillingens hovedoppgaver ligger innenfor utvikling og gjennomføring av Teatermuseets formidlingstilbud, herunder helgeprogram og undervisningsopplegg. Skoler og studenter utgjør spesielt viktige målgrupper sammen med byens teaterfaglige og teaterinteresserte miljøer. Helge- og kveldsarbeid må påregnes. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt ved ansettelsen.

Teatermuseet har fra 1.2.2020 ledig to fagstillinger, hver i 50%, en stilling som formidler og en som kurator. Stillingene vil ha hver sine ansvarsområder, men også samarbeide tett. Stillingene inngår i avdeling for by- og teaterhistorie med avdelingsleder som nærmeste overordnede.

SØK PÅ STILLINGEN

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for Teatermuseets program og helgetilbud
 • Digital formidling og utvikling av publikumstilbud til nye brukergrupper
 • Utvikling og gjennomføring av undervisningsopplegg
 • Utstillings- og prosjektarbeid
 • Kontaktperson inn mot Teatermuseets venneforening

Ønskede kvalifikasjoner/kompetanse

 • Gode kunnskaper om norsk teater- og scenekunsthistorie
 • Utdannelse på minimum bachelornivå innenfor relevant fagkrets
 • Formidlingserfaring. Praktisk-pedagogisk utdanning er ønskelig
 • Kunnskap om digital formidling og sosiale medier
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på et nordisk språk og engelsk
 • Forståelse og interesse for museets samfunnsoppdrag og samfunnsrolle

Personlige egenskaper

 • Entusiastisk, kreativ og målrettet
 • Stort engasjement for formidling
 • Sosial og utadvendt
 • God nettverksbygger
 • Evne til selvledelse kombinert med gode samarbeidsevner
 • Godt humør og åpen for allsidige oppdrag og arbeidsdager

Vi kan tilby

 • Et lærende og inspirerende arbeidsmiljø med gode personlige utviklingsmuligheter
 • En hyggelig og variert arbeidshverdag
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitid og pensjonsordning i KLP

Oslo Museum ønsker mangfold på arbeidsplassen, og at våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Alle som er motivert og kvalifisert for stillingen oppfordres til å søke. Tiltredelse etter avtale.

For spørsmål om stillingene, kontakt avdelingsleder Linken Apall-Olsen tlf. 23 28 41 80 / 482 58 458 eller museumsdirektør Lars Emil Hansen, tlf. 482 600 62. Selve søknaden med vedlegg legger du inn via linken nedenfor. Søknadsfristen er mandag 4. november 2019.

SØK PÅ STILLINGEN


Oslo Museum er et kulturhistorisk og samtidshistorisk museum for Oslos historie, teaterhistorie og kulturelt mangfold.  Museet holder til på tre arenaer; Teatermuseet og Bymuseet er samlokalisert på Frogner, Interkulturelt Museum ligger på Grønland og Arbeidermuseet ligger på Sagene. Museet har 37 faste årsverk og flere engasjementsstillinger. Attraktive og relevante formidlingstilbud, digitale tilbud og sosiale medier, tilgjengeliggjøring av samlingene og kunnskapsproduksjon om materiell og immateriell kulturarv er prioriterte satsningsområder.