Økonomi- og administrasjonssjef

Vi søker en erfaren, strukturert og miljøskapende økonomi- og administrasjonssjef med oversikt og blikk for detaljer. Økonomi- og administrasjonssjefen har hovedansvaret for Oslo Museums økonomi, administrasjon, HR/personal, IT, sikkerhet og eiendomsforvaltning.

Vi ønsker oss en blid person med relevant høyere utdanning og ledererfaring, gjerne fra offentlig forvaltning, kultur- eller kunnskapssektoren.
Søknad sendes til soknad@oslomuseum.no innen 3. april 2018.

Se fullstendig utlysningstekst