Rolf Strangers kulturfond skal dele ut midler for året 2022 til ett eller flere forskningsprosjekter etter fondets formål:

Rolf Strangers kulturfond har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie. Denne forskning kan skje gjennom rene historiske arbeider og ved utvidelse og tilretteleggelse av Oslo Museums samlinger med sikte på vitenskapelig fundert belysning av byens historie og kulturhistorie. Det gis ikke støtte til studentarbeider.

Beløpet er begrenset til kr. 35 000,-.

Arbeidet bør ha en selvstendig karakter. Det forutsettes et resultat i form av for eksempel en artikkel, gjerne egnet for trykking i Oslo Museums tidsskrift Byminner.

Søknad sendes innen 1. mars 2022 til:

Oslo Museum, Postboks 3078 Elisenberg, 0207 Oslo eller

post@oslomuseum.no

Merk søknad med: Rolf Strangers kulturfond

Kontakt Bymuseet på 23 28 41 70, eller til fondets leder Knut Sprauten på 90 78 94 66 for mer informasjon.