Delprosjekter

Dyr i byen – En forskningsbasert utstilling om forholdet mellom mennesker og dyr

En forskningsbasert utstilling om forholdet mellom mennesker og dyr fra ca. 1850 til i dag.

Se mer →

Klenodier fra Teatermuseet

Jubileumsutstilling i anledning Teatermuseets 80-årsjubileum.

Se mer →

Forelskelse – kjærlighet – ekteskap? Strategier for pardannelse i en mangekulturell storby

Gjennom et kulturhistorisk blikk på forelskelse, kjærlighet og ekteskap ønsker vi å utforske hvilken rolle følelser, kjønn, økonomi, tradisjon, teknologi og religion spiller og har spilt for forelskelsens, kjærlighetens og ekteskapets vilkår før og nå.

Se mer →

Andre verdenskrig i Oslo

Oslo Museum ønsker å lage en utstilling som gir innblikk i krigens ideologiske grunnlag, hverdagsliv i Oslo under krigen, krigens konsekvenser for jøder, andre minoriteter og motstandere av naziregimet, samt krigens helter og antihelter.

Se mer →

Frogner hovedgård – opphøyd og oversett?

Frogner hovedgård, som hadde sin storhetstid som lystgård og herskapelig sommerresidens for Mathia og Bernt Anker på slutten av 1700-tallet, har siden 1909 vært tilholdssted for Bymuseet i Oslo.

Se mer →

Revita – samlingsrevisjon

For å gjennomgå og bedre oversikten over museets samlinger har museet over flere år prioritert ressurser til et nytt prosjekt der målet er å få nummerert, dokumentert og digitalisert materialet, samt og avhende objekter som oppleves å ha liten by- og kulturhistorisk verdi.

Se mer →

Mangfoldsnettverket

Oslo Museum har inngått en avtale med Kulturrådet om å være ansvarsmuseum for Nettverk for minoriteter og kulturelt mangfold (Mangfoldsnettverket). Boka "Et inkluderende museum" og prosjektet "Uenighetsfellesskapet" er del av Mangfoldsnettverket.

Se mer →

Rolf Strangers kulturfond

Rolf Strangers kulturfond har til formål å forestå vitenskapelig forskning innen Oslos historie og kulturhistorie.

Søknadsfrist: 21. september 2020

Se mer →