Ansatte / Presse

Lars Emil Hansen

Direktør

Lars Emil er direktør ved Oslo Museum. Han er utdannet kulturhistoriker og har ansvaret for museets faglige arbeid, samt økonomi, personal og kontakt med offentlige myndigheter

48 26 00 62

Jan-Morten Torrissen

Administrasjonssjef

Jan-Morten er nestleder ved Oslo Museum. Han er ansvarlig for museets administrasjon og eiendomsforhold, holder styr på økonomien og er avdelingsleder for drift- og serviceavdelingen på Bymuseet

90 15 55 77

Abrahaley Berhe

Personalkonsulent

Abrahaley jobber med økonomi og personalsaker

92 21 25 85

Anders Bettum

Førstekonservator

Anders er religionshistoriker (Ph.d.) og museets forskningskoordinator. Han har ansvar for nettverket Minoriteter og Mangfold og er aktivt involvert i mange av utstillingsprosjektene på Interkulturelt Museum

94 08 42 57 / 41 51 12 13

Anne Solveig Romedal Sandland

Sekretær

Anne Solveig sitter i resepsjonen i administrasjonsbygget på Bymuseet og har ansvaret for museets saks- og personalarkiv. Hun arbeider også med prosjektet "Møte med minner"

90 52 35 18

Annelise Bothner-By

Seniorkurator

Annelise er ansvarlig for Interkulturelt Museums kunstformidling og en viktig bidragsyter i det øvrige utstillings- og dokumentasjonsprosjekter

95 75 09 61

Beathe Gillebo

Museumsvert

Beathe ønsker velkommen på Bymuseet

Else Martinsen

Formidlingsansvarlig Teatermuseet

Else er teaterviter og svarer på alle henvendelser innen teaterfaglige spørsmål. Hun underviser også i teaterutstillingen

94 08 36 80

Fredrik Birkelund

Fotograf

Fredrik er fotograf og arbeider med digitalisering av fotosamlingen, dokumentasjon av byen i dag og med digitale fortellinger

91 11 45 25

Frode Trengereid

Museumsvert

Frode jobber som museumsvakt på Bymuseet og passer på at lokalene til en hver tid er presentable for publikum

41 33 49 49

Gazi Øzcan

Avdelingsleder

Gazi er religionshistoriker og har ansvar for den faglige og daglige driften på Interkulturelt Museum. Han er prosjektleder for utstillingen «Typisk dem»

94 15 92 42

Gro Røde

Formidlingsansvarlig industri- og arbeiderhistorie

Gro er historiker og leder museets satsing på industrihistorie og arbeiderkultur ved Akerselva. I tillegg gir hun omvisninger til alle typer grupper på Arbeidermuseet

93 63 71 81

Hanna Zajaczkowski Gogstad

Kommunikasjonsrådgiver

Hanna er medieviter og kommunikasjonsrådgiver. Hun er SoMe-ansvarlig og redaktør for oslomuseum.no

91 31 58 12

Asset 25

Pressekontakt

Harald Lysakermoen

Museumsassistent

Harald registrerer, organiserer og reviderer Bymuseets samlinger

41 58 40 12

Heidrun Sølna Øverby

Fagkonsulent

Heidrun er dramapedagog og fagkonsulent. Hun arbeider som formidler på flere av museets arenaer og er ansvarlig for Kjenn din by-programmet

90 67 37 25

Helene Huljev

Museumspedagog (i permisjon)

Helene er kulturhistoriker og museumspedagog. Hun arbeider med formidling på flere av museets arenaer. Hun er også ansvarlig for Kjenn din by-programmet

92 88 58 10

Ingvild Tandberg Holtet

Butikkansvarlig

Ingvild har ansvar for museumsbutikken på Bymuseet med innkjøp av varer, hvordan butikken ser ut og egenproduserte varer

92 63 63 03

Jorunn Sanstøl

Emerita

Jorunn er kunsthistoriker og har hatt ansvaret for museets kunstsamling. Hun er involvert i utstillingsprosjektene på Bymuseet

23 28 41 70 / 83

Karen Louise V. Grindvold

Vert på Interkulturelt Museum

Karen Louise ønsker velkommen på Interkulturelt museum

Kristin Margrethe Gaukstad

Avdelingsleder dokumentasjon og samling

Kristin har ansvar for alle sider vedrørende museets samlinger. I tillegg arbeider hun med museal samtidsdokumentasjon og feltarbeid, og er redaktør for museets tidsskrift Byminner

48 24 50 42

Lars Roede

Emeritus

Lars er arkitekt, kulturminneverner og tidligere museumsdirektør. Han er en aktiv byvandrer og foredragsholder

94 08 52 35

Linken Apall-Olsen

Avdelingsleder by- og teaterhistorie

Linken er kunsthistoriker og avdelingsleder for by- og teaterhistorie, og ansvarlig for all utadrettet virksomhet på Bymuseet, undervisning, byvandringer og omvisninger. Hun arbeider også med utstillingsprosjekter og andre formidlingsprosjekter

48 25 84 58

Lone Lunde

Fagkonsulent

Lone sørger for at tekstiler og andre gjenstander i Oslo Museums samlinger blir katalogisert og bevart på en forsvarlig måte

97 00 85 18

Marit Svennevig Stålen

Administrasjonskonsulent

Marit jobber i publikumsmottaket og er utleiekoordinatorpå Interkulturelt Museum. Hun er også teamleder for museumsvertene

99 54 56 03

Marte Marie Ofstad

Formidler

Marte underviser på Interkulturelt Museum og tar imot bestillinger fra skoleklasser og andre grupper

98 86 65 27

Mathilde Nordstrand

Vaktleder på Bymuseet

Mathilde ønsker velkommen på Bymuseet

Miriam Rose Sitkin Røsler

Museumspedagog

Miriam jobber med undervisning og utvikling av skoletilbud på Arbeidermuseet

40 20 46 39

Reidun Johannessen

Museumslektor

Reidun er museumlektor med norsk og historie i fagkretsen. Hun har hovedansvaret for skoletilbudet på Bymuseet og tar i mot alle henvendelser som gjelder skolebesøk til denne arenaen

94 08 39 82

Rune Aakvik

Fotograf

Rune er fotograf og arbeider med digitalisering av samlingene og dokumentasjon av byen slik den ser ut i dag

94 08 25 51

Rune Thorstein

Grafisk designer / markedskoordinator

Rune har ansvar for grafisk design og ivaretakelsen av designprofilen, profilmateriell og annet markedsarbeid

Siri Baalsrud

Utleieansvarlig

Siri har ansvaret for utleie av Bymuseet og Frogner hovedgård. Hun tilrettelegger det praktiske til ulike selskaper og arrangementer

93 60 69 86

Siri-Dharma Kaur Khalsa

Vaktleder på Interkulturelt Museum

Siri-Dharma ønsker velkommen på Interkulturelt Museum

Siril Bull Henstein

Avdelingsleder kommunikasjon og publikum

Siril leder markeds- og kommunikasjonsarbeidet og vertskapet på museene. Hun har også ansvar for publikumsutvikling og tar imot pressehenvendelser

95 74 63 20

Asset 25

Pressekontakt

Sissel Ødegaard

Grafisk designer / arrangementansvarlig

Sissel jobber med publikumstilbud på Interkulturelt Museum og med grafisk design for alle museene

93 22 54 22

Soffi Attramadal

Bibliotekar

Soffi er ansvarlig for museumsbiblioteket, som blant annet består av en omfattende samling litteratur om Oslohistorie og innbyggeres levekår gjennom tidene

98 86 69 68

Stine Sølberg

Museumsvert

Stine ønsker velkommen på Arbeidermuseet

Therese Hervig Johnsen

Konservator Bymuseet

Therese er utdannet innen kunsthistorie og konsevering. Hun arbeider med museets samlinger

93 01 39 46

Thor Hovde

Samlings- og magasinforvalter

Thor holder orden i Oslo Museums magasiner

41 20 40 08

Vegard Skuseth

Fotoarkivar

Vegard er ansvarlig for arkivering og katalogisering av museets store fotosamling, og er involvert i flere prosjekter, blant annet oslobilder.no

94 08 45 61

Øyvind Gangeskar Berge

Driftsleder

Øyvind tar seg av sikkerhet og den praktiske driften av Oslo Museum

97 30 21 12

Åsmund Kittang

Museumsvert

Åsmund ønsker velkommen på Bymuseet

STYRET

 

Styremedlem:

Bernt Bull (Styreformann)

Inger Jensen (nestleder)

Lavleen Kaur

Anne Margrethe Helgesen

Anne Grethe Solberg

Fredrik Birkelund (ansattes representant)

Therese Hervig Johnsen (ansattes representant)

 

Varamedlem:

Aysegül Leblebicioglu

Namik Mackic

Sissel Oliva Ødegård

Oslo Museum bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre opplevelsen din. Ved å fortsette besøket på oslomuseum.no, godtar du bruken av informasjonskapsler. LES MER