Ansatte / Presse

Lars Emil Hansen

Direktør

Lars Emil er direktør ved Oslo Museum. Han er utdannet kulturhistoriker og har ansvaret for museets faglige arbeid, samt økonomi, personal og kontakt med offentlige myndigheter.

23 28 41 70 / 93

Jan-Morten Torrissen

Administrasjonssjef

Jan-Morten er nestleder ved Oslo Museum. Han er ansvarlig for museets administrasjon og eiendomsforhold, holder styr på økonomien og er avdelingsleder for drift- og serviceavdelingen på Bymuseet.

90 15 55 77

Abrahaley Berhe

Personalkonsulent

Abrahaley jobber med økonomi og personalsaker.

23 28 41 70 / 75

Anders Bettum

Førstekonservator

Anders er religionshistoriker (Ph.d.) og museets forskningskoordinator. Han har ansvar for nettverket Minoriteter og Mangfold og er aktivt involvert i mange av utstillingsprosjektene på Interkulturelt Museum.

22 05 28 30 / 32

Anne Solveig Romedal Sandland

Sekretær

Anne Solveig sitter i resepsjonen i administrasjonsbygget på Bymuseet og har ansvaret for museets saks- og personalarkiv. Hun arbeider også med prosjektet "Møte med minner".

23 28 41 70 / 92

Annelise Bothner-By

Seniorkurator

Annelise er ansvarlig for Interkulturelt Museums kunstformidling og en viktig bidragsyter i det øvrige utstillings- og dokumentasjonsprosjekter.

95 75 09 61

Else Martinsen

Formidlingsansvarlig Teatermuseet

Else er teaterviter og svarer på alle henvendelser innen teaterfaglige spørsmål. Hun underviser også i teaterutstillingen.

23 28 41 89

Fredrik Birkelund

Fotograf

Fredrik er fotograf og arbeider med digitalisering av fotosamlingen, dokumentasjon av byen i dag og med digitale fortellinger.

23 28 41 70 / 87

Frode Trengereid

Museumsvakt

Frode jobber som museumsvakt på Bymuseet og passer på at lokalene til en hver tid er presentable for publikum.

23 28 41 90

Gazi Øzcan

Avdelingsleder

Gazi er religionshistoriker og har ansvar for den faglige og daglige driften på Interkulturelt Museum. Han er prosjektleder for utstillingen «Typisk dem».

22 05 28 30 / 36

Gro Røde

Formidlingsansvarlig industri- og arbeiderhistorie

Gro er historiker og leder museets satsing på industrihistorie og arbeiderkultur ved Akerselva. I tillegg gir hun omvisninger til alle typer grupper på Arbeidermuseet.

23 28 41 70 / 74

Hanna Zajaczkowski Gogstad

Kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)

Hanna er medieviter og kommunikasjonsrådgiver. Hun er SoMe-ansvarlig og redaktør for oslomuseum.no.

91 31 58 12

Asset 25

Pressekontakt

Harald Lysakermoen

Museumsassistent

Harald registrerer, organiserer og reviderer Bymuseets samlinger.

41 58 40 12

Helene Huljev

Museumspedagog

Helene er kulturhistoriker og museumspedagog. Hun arbeider med formidling på flere av museets arenaer. Hun er også ansvarlig for Kjenn din by-programmet.

23 28 41 70 / 79

Jorunn Sanstøl

Emerita

Jorunn er kunsthistoriker og har hatt ansvaret for museets kunstsamling. Hun er involvert i utstillingsprosjektene på Bymuseet.

23 28 41 70 / 83

Kristin Margrethe Gaukstad

Avdelingsleder dokumentasjon og samling

Kristin har ansvar for alle sider vedrørende museets samlinger. I tillegg arbeider hun med museal samtidsdokumentasjon og feltarbeid, og er redaktør for museets tidsskrift Byminner.

23 28 41 70 / 72

Lars Roede

Emeritus

Lars er arkitekt, kulturminneverner og tidligere museumsdirektør. Han er en aktiv byvandrer og foredragsholder.

23 28 41 83 / 47 01 10 14

Linken Apall-Olsen

Avdelingsleder by- og teaterhistorie

Linken er kunsthistoriker og avdelingsleder for by- og teaterhistorie, og ansvarlig for all utadrettet virksomhet på Bymuseet, undervisning, byvandringer og omvisninger. Hun arbeider også med utstillingsprosjekter og andre formidlingsprosjekter.

23 28 41 70 / 80

Lone Lunde

Fagkonsulent

Lone sørger for at tekstiler og andre gjenstander i Oslo Museums samlinger blir katalogisert og bevart på en forsvarlig måte.

23 28 41 70

Marte Hortemo

Kommunikasjonsrådgiver

Marte er medieviter og kommunikasjonsrådgiver. Hun er SoMe-ansvarlig og redaktør for oslomuseum.no

99 35 62 42

Marit Svennevig Stålen

Vaktleder på Bymuseet

Marit ønsker publikum velkommen i museumsbutikken og sørger for at publikum får informasjon om vårt publikumstilbud.

23 28 41 99 / 23 28 41 90

Marte Marie Ofstad

Formidler

Marte underviser på Interkulturelt Museum og tar imot bestillinger fra skoleklasser og andre grupper.

22 05 28 30 / 94 01 19 12

Miriam Rose Sitkin Røsler

Museumspedagog

Miriam jobber med undervisning og utvikling av skoletilbud på Arbeidermuseet.

23 28 41 70 / 74 / 40 20 46 39

Reidun Johannessen

Museumslektor

Reidun er museumlektor med norsk og historie i fagkretsen. Hun har hovedansvaret for skoletilbudet på Bymuseet og tar i mot alle henvendelser som gjelder skolebesøk til denne arenaen.

23 28 41 82

Rune Aakvik

Fotograf

Rune er fotograf og arbeider med digitalisering av samlingene og dokumentasjon av byen slik den ser ut i dag.

23 28 41 78 / 41 51 19 21

Siri Baalsrud

Leder besøkssenteret Bymuseet

Siri leder besøkssenteret på Bymuseet, driver museumsbutikken og tar i mot alle henvendelser som gjelder utleie på Frogner Hovedgård.

23 28 41 90 / 40 03 59 21

Siril Bull Henstein

Leder kommunikasjon og publikum

Siril leder markeds- og kommunikasjonarbeidet for museet. Hun har også ansvar for publikumsutvikling og tar i mot pressehenvendelser.

95 74 63 20

Asset 25

Pressekontakt

Sissel Ødegaard

Grafisk designer / arrangementansvarlig

Sissel jobber med publikumstilbud på Interkulturelt Museum og med grafisk design for alle museene.

22 05 28 34

Soffi Attramadal

Bibliotekar

Soffi er ansvarlig for museumsbiblioteket, som blant annet består av en omfattende samling litteratur om oslohistorie og innbyggeres levekår gjennom tidene.

23 28 41 70 / 85

Therese Hervig Johnsen

Konservator Bymuseet

Therese er utdannet innen kunsthistorie og konsevering. Hun arbeider med museets samlinger.

23 28 41 98

Thor Hovde

Samlings- og magasinforvalter

Thor holder orden i Oslo Museums magasiner.

23 28 41 70 / 86

Vegard Skuseth

Fotoarkivar

Vegard er ansvarlig for arkivering og katalogisering av museets store fotosamling, og er involvert i flere prosjekter, blant annet oslobilder.no.

23 28 41 70 / 91

Øyvind Gangeskar Berge

Driftsleder

Øyvind tar seg av sikkerhet og den praktiske driften av Bymuseet i Frognerparken.

97 30 21 12

STYRET

Bernt Bull (Styreformann)

Inger Jensen

Anne Grethe Solberg

Lavleen Kaur

Anne Helgesen

Abrahaley Berhe (ansattes representant)

Rune Aakvik (ansattes representant)

Varamedlemmer

Namik Mackic

Aysegul Leblebicioglu

Gazi Özkan (ansattes vararepresentant)

Oslo Museum bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre opplevelsen din. Ved å fortsette besøket på oslomuseum.no, godtar du bruken av informasjonskapsler. LES MER