PRESSE

Her finner du logoer til nedlasting, bilder av talspersoner og ledelsen og kontaktinformasjon til pressekontakter: Presserom

ANSATTE

Marie Skoie

Direktør

Marie er direktør ved Oslo Museum. Hun er utdannet historiker og har ansvaret for museets faglige arbeid, samt overordnet ansvar for økonomi, personal og kontakt med offentlige myndigheter

970 64 249

Hilde Høgseth

Administrasjonssjef

Hilde er administrasjonssjef ved Oslo Museum, og har blant annet ansvar for økonomistyring, HR, eiendomsforvaltning, IT-tjenester og den praktiske driften av museet. Hun er utdannet innen økonomi- og administrasjon og har bred erfaring fra tilsvarende arbeid og kulturledelse

995 01 587

Abrahaley Berhe

Personalkonsulent

Abrahaley jobber med økonomi og personalsaker

922 12 585

Anders Bettum

Førstekonservator

Anders er religionshistoriker (Ph.d.) og museets forskningskoordinator. Han har ansvar for nettverket Minoriteter og Mangfold og er aktivt involvert i mange av utstillingsprosjektene på Interkulturelt Museum

415 11 213

Anne Solveig Romedal Sandland

Sekretær

Anne Solveig sitter i resepsjonen i administrasjonsbygget på Bymuseet og har ansvaret for museets saks- og personalarkiv. Hun arbeider også med prosjektet "Møte med minner"

905 23 518

Annelise Bothner-By

Seniorkurator

Annelise er ansvarlig for Interkulturelt Museums kunstformidling og en viktig bidragsyter i det øvrige utstillings- og dokumentasjonsprosjekter

957 50 961

Cristina Goméz Baggethun

Førstekonservator i teater- og scenekunst

923 23 234

Ellen Bergrem

Bibliotekar og arkivansvarlig

Ellen har ansvar for Bymuseets fagbibliotek, historisk arkivmateriale og elektronisk saksarkiv

924 10 969

Fredrik Birkelund

Fotograf

Fredrik er fotograf og arbeider med digitalisering av fotosamlingen, dokumentasjon av byen i dag og med digitale fortellinger

911 14 525

Frode Trengereid

Museumsvert

Frode ønsker velkommen på Bymuseet og passer på at lokalene til en hver tid er presentable for publikum

413 34 949

Gazi Özcan

Avdelingsleder

Gazi er religionshistoriker og har ansvar for den faglige og daglige driften på Interkulturelt Museum. Han er prosjektleder for utstillingen «Typisk dem»

941 59 242

Gro Røde

Formidlingsansvarlig industri- og arbeiderhistorie

Gro er historiker og leder museets satsing på industrihistorie og arbeiderkultur ved Akerselva. I tillegg gir hun omvisninger til alle typer grupper på Arbeidermuseet

936 37 181

Hanna Høegh Berdahl

Butikkmedarbeider

Hanna hjelper deg i butikken på Bymuseet

Harald Lysakermoen

Museumsassistent

Harald registrerer, organiserer og reviderer Bymuseets samlinger

415 84 012

Heidrun Sølna Øverby

Museumspedagog

Ansvarlig formidler av scenekunst og teaterhistorie på Teatermuseet, og formidler av arbeiderhistorie på Arbeidermuseet

906 73 725

Helene Huljev

Museumspedagog

Helene er kulturhistoriker og museumspedagog. Hun arbeider med formidling på flere av museets arenaer. Hun er også ansvarlig for Kjenn din by-programmet – og øvrig programarbeid tilknyttet Bymuseet

928 85 810

Hilde Stenstad

Leder for marked og kommunikasjon

Hilde har det overordnede ansvaret for markeds- og kommunikasjonsarbeidet på Oslo Museum. Hun tar imot pressehenvendelser for museet.

922 66 120

Asset 25

Pressekontakt

Ingvild Tandberg Holtet

Avdelingsleder vertskap og forretningsdrift

Ingvild er leder for avdeling for vertskap og forretningsdrift på museet.

926 36 303

Jorunn Sanstøl

Emerita

Jorunn er kunsthistoriker og er involvert i utstillingsprosjektene på Bymuseet

412 63 651

Kristin Margrethe Gaukstad

Avdelingsleder dokumentasjon og samling

Kristin har ansvar for alle sider vedrørende museets samlinger. I tillegg arbeider hun med museal samtidsdokumentasjon og feltarbeid, og er redaktør for museets tidsskrift Byminner

482 45 042

Lars Emil Hansen

Avdelingsleder by- og teaterhistorie

Lars Emil er kulturhistoriker, kurator og avdelingsleder for by- og teaterhistorie. Avdelingen har ansvar for programmering, kunnskapsutvikling, utstillinger, undervisning, byvandringer, omvisninger og andre typer formidlingstilbud på Bymuseet, Teatermuseet og Arbeidermuseet.

482 60 062

Lars Roede

Emeritus

Lars er arkitekt, kulturminneverner og tidligere museumsdirektør. Han er en aktiv byvandrer og foredragsholder

940 85 235

Line Rogstad Wikan

Museumspedagog

Line er museumspedagog på Bymuseet. Hun har hovedansvaret for skoletilbudet på Bymuseet og tar i mot alle henvendelser som gjelder skolebesøk til denne arenaen.

Linken Apall-Olsen

Seniorkurator byhistorie

Linken er kunsthistoriker og arbeider med utadrettet virksomhet på Bymuseet, blant annet omvisninger, byvandringer, foredrag og andre formidlingstilbud.

482 58 458

Lone Lunde

Fagkonsulent

Lone sørger for at tekstiler og andre gjenstander i Oslo Museums samlinger blir katalogisert og bevart på en forsvarlig måte

970 08 518

Mari Andersen Rosenberg

Kommunikasjonsrådgiver

Mari er ansvarlig for sosiale medier og er redaktør for oslomuseum.no. Hun tar i mot pressehenvendelser og produserer innhold til museets kanaler.

907 57 872

Asset 25

Pressekontakt

Marte Marie Ofstad

Formidler

Marte underviser på Interkulturelt Museum og tar imot bestillinger fra skoleklasser og andre grupper

988 66 527

Rune Aakvik

Fotograf

Rune er fotograf og arbeider med digitalisering av samlingene og dokumentasjon av byen slik den ser ut i dag

940 82 551

Rune Thorstein

Grafisk designer / markedskoordinator

Rune har ansvar for grafisk design og ivaretakelsen av designprofilen, profilmateriell og annet markedsarbeid

Sissel Ødegaard

Arrangementansvarlig

Sissel jobber med publikumstilbud på Interkulturelt Museum og med grafisk design for alle museene

932 25 422

Stine Sølberg

Fagkonsulent formidling/vaktleder

Stine formidler til skoleklasser og alle typer grupper som besøker museet og bidrar i program- og utstillingsarbeid. Hun er også vaktleder i besøkssenteret med ansvar for museets service- og formidlingstilbud i helgene. Stine har master i museologi med kunsthistorie i fagkretsen.

Therese Hervig Johnsen

Konservator Bymuseet

Therese er utdannet innen kunsthistorie og konservering. Hun arbeider med museets samlinger

93 01 39 46

Thor Hovde

Samlings- og magasinforvalter

Thor holder orden i Oslo Museums magasiner

41 20 40 08

Tina Maria Wikran Bjelland

Arrangements- og utleiekoordinator på Bymuseet

Tina er ansvarlig for koordinering og gjennomføring av arrangements- og utleietilbudet på Bymuseet.

Vegard Skuseth

Fotoarkivar

Vegard er ansvarlig for arkivering og katalogisering av museets store fotosamling, og er involvert i flere prosjekter, blant annet oslobilder.no

940 84 561

Øyvind Gangeskar Berge

Driftsleder

Øyvind tar seg av sikkerhet og den praktiske driften av Oslo Museum

973 02 112

MUSEUMSVERTER

Aleksandra Ugelstad Elnæs

Museumsvert

Amina Baker

Museumsvert

Anders Larsen

Museumsvert

Bernt Bølviken

Museumsvert

Cecilie Andresen

Museumsvert

Christopher Rudramoorty

Museumsvert

Dinara Iankovskaia

Museumsvert og DKS-formidler

Dragana Kovacevic

Museumsvert

Eirin Dalen

Museumsvert

Faduma Mohamud

Museumsvert

Fadumo Nur Ali

Museumsvert

Hamda Barise

Museumsvert

Hashim Mayow

Museumsvert

Idunn Rostøl

Museumsvert

Janne Andresen

Museumsvert

Jonathan Rabben Stødle

Museumsvert

Karen Marie Stokke

Museumsvert

Maria Norberg

Museumsvert

Marianne Toppe

Museumsvert

Martine Sem Fure

Museumsvert

Mohammed Ali Al-Maliky

Museumsvert

Otto Brattberg

Museumsvert

Silje Kjørholt

Museumsvert

Yumi T. Alsaker

Museumsvert

STYRET

 

Styremedlem:

Trine Skei Grande (styreleder)

Inger Jensen

Abdi Said

Anne Margrethe Helgesen

Anne Grethe Solberg

Heidrun Sølna Øverby (ansattes representant)

Sissel Oliva Ødegård (ansattes representant)

Varamedlem:

Aysegül Leblebicioglu

Jarl Solberg

Abrahaley Berhe