ANSATTE

Lars Emil Hansen

Direktør

Lars Emil er direktør ved Oslo Museum. Han er utdannet kulturhistoriker og har ansvaret for museets faglige arbeid, samt økonomi, personal og kontakt med offentlige myndigheter

482 60 062

Abrahaley Berhe

Personalkonsulent

Abrahaley jobber med økonomi og personalsaker

922 12 585

Aleksander Breiby Herseth

Museumsvert

Aleksander holder omvisninger og ønsker velkommen på Arbeidermuseet

Anders Bettum

Førstekonservator

Anders er religionshistoriker (Ph.d.) og museets forskningskoordinator. Han har ansvar for nettverket Minoriteter og Mangfold og er aktivt involvert i mange av utstillingsprosjektene på Interkulturelt Museum

940 84 257 / 415 11 213

Anne Solveig Romedal Sandland

Sekretær

Anne Solveig sitter i resepsjonen i administrasjonsbygget på Bymuseet og har ansvaret for museets saks- og personalarkiv. Hun arbeider også med prosjektet "Møte med minner"

905 23 518

Annelise Bothner-By

Seniorkurator

Annelise er ansvarlig for Interkulturelt Museums kunstformidling og en viktig bidragsyter i det øvrige utstillings- og dokumentasjonsprosjekter

957 50 961

Christopher Rudramoorty

Museumsvert

Christopher ønsker velkommen på Interkulturelt museum

Ellen Bergrem

Bibliotekar og arkivansvarlig

Ellen har ansvar for Bymuseets fagbibliotek, historisk arkivmateriale og elektronisk saksarkiv

924 10 969

Fadumo Nur Ali

Museumsvert

Fadumo ønsker velkommen på Interkulturelt museum

Fredrik Birkelund

Fotograf

Fredrik er fotograf og arbeider med digitalisering av fotosamlingen, dokumentasjon av byen i dag og med digitale fortellinger

911 14 525

Frode Trengereid

Museumsvert

Frode jobber som museumsvakt på Bymuseet og passer på at lokalene til en hver tid er presentable for publikum

413 34 949

Gazi Øzcan

Avdelingsleder

Gazi er religionshistoriker og har ansvar for den faglige og daglige driften på Interkulturelt Museum. Han er prosjektleder for utstillingen «Typisk dem»

941 59 242

Gro Røde

Formidlingsansvarlig industri- og arbeiderhistorie

Gro er historiker og leder museets satsing på industrihistorie og arbeiderkultur ved Akerselva. I tillegg gir hun omvisninger til alle typer grupper på Arbeidermuseet

936 37 181

Hanna Zajaczkowski Gogstad

Kommunikasjonsansvarlig

Hanna leder markeds- og kommunikasjonsarbeidet på museene. Hun tar imot pressehenvendelser og produserer innhold til museets kanaler.

913 15 812

Asset 25

Pressekontakt

Harald Lysakermoen

Museumsassistent

Harald registrerer, organiserer og reviderer Bymuseets samlinger

415 84 012

Heidrun Sølna Øverby

Fagkonsulent

Heidrun er dramapedagog og fagkonsulent. Hun arbeider som formidler på flere av museets arenaer og arbeider blant annet med Kjenn din by-programmet

906 73 725

Helene Huljev

Museumspedagog

Helene er kulturhistoriker og museumspedagog. Hun arbeider med formidling på flere av museets arenaer. Hun er også ansvarlig for Kjenn din by-programmet – og øvrig programarbeid tilknyttet Bymuseet

928 85 810

Hilde Høgseth

Administrasjonssjef

Hilde er administrasjonssjef ved Oslo Museum.

Ine Therese Berg

Kurator Teatermuseet

Ine er kurator ved Teatermuseet med ansvar for videreutvikling av museet, forskning og formidling

976 12 033

Ingvild Refsum

Museumsvert

Ingvild ønsker velkommen på Arbeidermuseet

Joanna Pacula

Museumsvert

Joanna ønsker velkommen på Arbeidermuseet

Jorunn Sanstøl

Emerita

Jorunn er kunsthistoriker og har hatt ansvaret for museets kunstsamling. Hun er involvert i utstillingsprosjektene på Bymuseet

412 63 651

Karen Louise V. Grindvold

Vert på Interkulturelt Museum

Karen Louise ønsker velkommen på Interkulturelt museum

Kristin Margrethe Gaukstad

Avdelingsleder dokumentasjon og samling

Kristin har ansvar for alle sider vedrørende museets samlinger. I tillegg arbeider hun med museal samtidsdokumentasjon og feltarbeid, og er redaktør for museets tidsskrift Byminner

482 45 042

Lars Roede

Emeritus

Lars er arkitekt, kulturminneverner og tidligere museumsdirektør. Han er en aktiv byvandrer og foredragsholder

940 85 235

Linken Apall-Olsen

Avdelingsleder by- og teaterhistorie

Linken er kunsthistoriker og avdelingsleder for by- og teaterhistorie, og ansvarlig for all utadrettet virksomhet på Bymuseet, undervisning, byvandringer og omvisninger. Hun arbeider også med utstillingsprosjekter og andre formidlingsprosjekter

482 58 458

Lone Lunde

Fagkonsulent

Lone sørger for at tekstiler og andre gjenstander i Oslo Museums samlinger blir katalogisert og bevart på en forsvarlig måte

970 08 518

Mari Andersen Rosenberg

Kommunikasjonsrådgiver

Mari er ansvarlig for sosiale medier og er redaktør for oslomuseum.no

907 57 872

Marit Svennevig Stålen

Administrasjonskonsulent

Marit jobber i publikumsmottaket og er utleiekoordinatorpå Interkulturelt Museum. Hun er også teamleder for museumsvertene

995 45 603

Marte Marie Ofstad

Formidler

Marte underviser på Interkulturelt Museum og tar imot bestillinger fra skoleklasser og andre grupper

988 66 527

Marte Midtsund

Butikkansvarlig

Marte har ansvar for museumsbutikken på Bymuseet med innkjøp av varer, hvordan butikken ser ut og egenproduserte varer

974 69 830

Mathilde Nordstrand

Vaktleder på Bymuseet

Mathilde ønsker velkommen på Bymuseet

Miriam Rose Sitkin Røsler

Museumspedagog

Miriam jobber med undervisning og utvikling av skoletilbud på Arbeidermuseet

402 04 639

Ninthu Paramalingam

Museumsvert

Ninthu ønsker velkommen på Bymuseet

Reidun Johannessen

Museumslektor

Reidun er museumlektor med norsk og historie i fagkretsen. Hun har hovedansvaret for skoletilbudet på Bymuseet og tar i mot alle henvendelser som gjelder skolebesøk til denne arenaen

94 08 39 82

Rune Aakvik

Fotograf

Rune er fotograf og arbeider med digitalisering av samlingene og dokumentasjon av byen slik den ser ut i dag

940 82 551

Rune Thorstein

Grafisk designer / markedskoordinator

Rune har ansvar for grafisk design og ivaretakelsen av designprofilen, profilmateriell og annet markedsarbeid

Silje Kjørholt

Museumsvert

Silje ønsker velkommen på Interkulturelt museum

Siri Baalsrud

Utleieansvarlig

Siri har ansvaret for utleie av Bymuseet og Frogner hovedgård. Hun tilrettelegger det praktiske til ulike selskaper og arrangementer

936 06 986

Siri-Dharma Kaur Khalsa

Vaktleder på Interkulturelt Museum

Siri-Dharma ønsker velkommen på Interkulturelt Museum

Sissel Ødegaard

Grafisk designer / arrangementansvarlig

Sissel jobber med publikumstilbud på Interkulturelt Museum og med grafisk design for alle museene

932 25 422

Stine Sølberg

Vaktleder og museumsvert

Stine holder omvisninger og ønsker publikum velkommen på Bymuseet

Therese Hervig Johnsen

Konservator Bymuseet

Therese er utdannet innen kunsthistorie og konsevering. Hun arbeider med museets samlinger

93 01 39 46

Thor Hovde

Samlings- og magasinforvalter

Thor holder orden i Oslo Museums magasiner

41 20 40 08

Tina Maria Wikran Bjelland

Vaktleder og museumsvert

Tina Maria ønsker velkommen på Bymuseet

Vegard Skuseth

Fotoarkivar

Vegard er ansvarlig for arkivering og katalogisering av museets store fotosamling, og er involvert i flere prosjekter, blant annet oslobilder.no

940 84 561

Øyvind Gangeskar Berge

Driftsleder

Øyvind tar seg av sikkerhet og den praktiske driften av Oslo Museum

973 02 112

Åsmund Kittang

Museumsvert

Åsmund ønsker velkommen på Bymuseet

STYRET

 

Styremedlem:

Bernt Bull (Styreformann)

Inger Jensen (nestleder)

Lavleen Kaur

Anne Margrethe Helgesen

Anne Grethe Solberg

Helene Huljev (ansattes representant)

Therese Hervig Johnsen (ansattes representant)

 

Varamedlem:

Aysegül Leblebicioglu

Namik Mackic

Sissel Oliva Ødegård