PRESSE

Her finner du logoer til nedlasting, bilder av ledelsen og kontaktinformasjon til pressekontakter: Presserom

ANSATTE

Lars Emil Hansen

Direktør

Lars Emil er direktør ved Oslo Museum. Han er utdannet kulturhistoriker og har ansvaret for museets faglige arbeid, samt overordnet ansvar for økonomi, personal og kontakt med offentlige myndigheter

482 60 062

Hilde Høgseth

Administrasjonssjef

Hilde er administrasjonssjef ved Oslo Museum, og har blant annet ansvar for økonomistyring, HR, eiendomsforvaltning, IT-tjenester og den praktiske driften av museet. Hun er utdannet innen økonomi- og administrasjon og har bred erfaring fra tilsvarende arbeid og kulturledelse

995 01 587

Abrahaley Berhe

Personalkonsulent

Abrahaley jobber med økonomi og personalsaker

922 12 585

Aleksander Breiby Herseth

Museumspedagog

Aleksander er museumspedagog på Bymuseet.

915 78 790

Anders Bettum

Førstekonservator

Anders er religionshistoriker (Ph.d.) og museets forskningskoordinator. Han har ansvar for nettverket Minoriteter og Mangfold og er aktivt involvert i mange av utstillingsprosjektene på Interkulturelt Museum

415 11 213

Anne Solveig Romedal Sandland

Sekretær

Anne Solveig sitter i resepsjonen i administrasjonsbygget på Bymuseet og har ansvaret for museets saks- og personalarkiv. Hun arbeider også med prosjektet "Møte med minner"

905 23 518

Annelise Bothner-By

Seniorkurator

Annelise er ansvarlig for Interkulturelt Museums kunstformidling og en viktig bidragsyter i det øvrige utstillings- og dokumentasjonsprosjekter

957 50 961

Ellen Bergrem

Bibliotekar og arkivansvarlig

Ellen har ansvar for Bymuseets fagbibliotek, historisk arkivmateriale og elektronisk saksarkiv

924 10 969

Fredrik Birkelund

Fotograf

Fredrik er fotograf og arbeider med digitalisering av fotosamlingen, dokumentasjon av byen i dag og med digitale fortellinger

911 14 525

Frode Trengereid

Museumsvert

Frode ønsker velkommen på Bymuseet og passer på at lokalene til en hver tid er presentable for publikum

413 34 949

Gazi Øzcan

Avdelingsleder

Gazi er religionshistoriker og har ansvar for den faglige og daglige driften på Interkulturelt Museum. Han er prosjektleder for utstillingen «Typisk dem»

941 59 242

Gro Røde

Formidlingsansvarlig industri- og arbeiderhistorie

Gro er historiker og leder museets satsing på industrihistorie og arbeiderkultur ved Akerselva. I tillegg gir hun omvisninger til alle typer grupper på Arbeidermuseet

936 37 181

Hanna Zajaczkowski Gogstad

Kommunikasjonsansvarlig

Hanna leder markeds- og kommunikasjonsarbeidet på museene. Hun tar imot pressehenvendelser og produserer innhold til museets kanaler.

913 15 812

Asset 25

Pressekontakt

Harald Lysakermoen

Museumsassistent

Harald registrerer, organiserer og reviderer Bymuseets samlinger

415 84 012

Heidrun Sølna Øverby

Fagkonsulent

Heidrun er dramapedagog og fagkonsulent. Hun arbeider som formidler på flere av museets arenaer og arbeider blant annet med Kjenn din by-programmet

906 73 725

Helene Huljev (permisjon)

Museumspedagog

Helene er kulturhistoriker og museumspedagog. Hun arbeider med formidling på flere av museets arenaer. Hun er også ansvarlig for Kjenn din by-programmet – og øvrig programarbeid tilknyttet Bymuseet

928 85 810

Jorunn Sanstøl

Emerita

Jorunn er kunsthistoriker og er involvert i utstillingsprosjektene på Bymuseet

412 63 651

Kristin Margrethe Gaukstad

Avdelingsleder dokumentasjon og samling

Kristin har ansvar for alle sider vedrørende museets samlinger. I tillegg arbeider hun med museal samtidsdokumentasjon og feltarbeid, og er redaktør for museets tidsskrift Byminner

482 45 042

Lars Roede

Emeritus

Lars er arkitekt, kulturminneverner og tidligere museumsdirektør. Han er en aktiv byvandrer og foredragsholder

940 85 235

Linken Apall-Olsen

Avdelingsleder by- og teaterhistorie

Linken er kunsthistoriker og avdelingsleder for by- og teaterhistorie, og ansvarlig for all utadrettet virksomhet på Bymuseet, undervisning, byvandringer og omvisninger. Hun arbeider også med utstillingsprosjekter og andre formidlingsprosjekter

482 58 458

Lone Lunde

Fagkonsulent

Lone sørger for at tekstiler og andre gjenstander i Oslo Museums samlinger blir katalogisert og bevart på en forsvarlig måte

970 08 518

Mari Andersen Rosenberg

Kommunikasjonsrådgiver

Mari er ansvarlig for sosiale medier og er redaktør for oslomuseum.no

907 57 872

Asset 25

Pressekontakt

Marit Svennevig

Administrasjonskonsulent

Marit jobber i publikumsmottaket og er utleiekoordinatorpå Interkulturelt Museum. Hun er også teamleder for museumsvertene

995 45 603

Marte Marie Ofstad

Formidler

Marte underviser på Interkulturelt Museum og tar imot bestillinger fra skoleklasser og andre grupper

988 66 527

Marte Midtsund

Avdelingsleder publikum

Marte leder publikumstjenester og vertskap på museene, og er i tillegg ansvarlig for utvikling av museumsbutikkene på Bymuseet og Arbeidermuseet.

974 69 830

Rune Aakvik

Fotograf

Rune er fotograf og arbeider med digitalisering av samlingene og dokumentasjon av byen slik den ser ut i dag

940 82 551

Rune Thorstein

Grafisk designer / markedskoordinator

Rune har ansvar for grafisk design og ivaretakelsen av designprofilen, profilmateriell og annet markedsarbeid

Siri Baalsrud

Utleieansvarlig

Siri har ansvaret for utleie av Bymuseet og Frogner hovedgård. Hun tilrettelegger det praktiske til ulike selskaper og arrangementer

936 06 986

Sissel Ødegaard

Arrangementansvarlig

Sissel jobber med publikumstilbud på Interkulturelt Museum og med grafisk design for alle museene

932 25 422

Stine Sølberg

Fagkonsulent formidling

Stine er ansvarlig for Kjenn din by-programmet – og øvrig programarbeid tilknyttet Bymuseet. Hun formidler også for skoleklasser og andre grupper.

464 16 702

Therese Hervig Johnsen

Konservator Bymuseet

Therese er utdannet innen kunsthistorie og konsevering. Hun arbeider med museets samlinger

93 01 39 46

Thor Hovde

Samlings- og magasinforvalter

Thor holder orden i Oslo Museums magasiner

41 20 40 08

Tina Maria Wikran Bjelland

Vaktleder på Bymuseet

Tina Maria ønsker velkommen på Bymuseet og jobber som timelærer for DKS

Vegard Skuseth

Fotoarkivar

Vegard er ansvarlig for arkivering og katalogisering av museets store fotosamling, og er involvert i flere prosjekter, blant annet oslobilder.no

940 84 561

Øyvind Gangeskar Berge

Driftsleder

Øyvind tar seg av sikkerhet og den praktiske driften av Oslo Museum

973 02 112

Zoran Eric

Driftstekniker

Zoran er driftstekniker på Interkulturelt Museum og sørger for praktisk drift av museet, montering av utstillinger og teknisk vedlikehold

928 33 749

MUSEUMSVERTER

Andreas Gkouroumanos

Museumsvert

Andreas ønsker velkommen på Bymuseet

Anna Grøgaard

Museumsvert

Anna ønsker velkommen på Arbeidermuseet

Cecilie Andresen

Museumsvert

Cecilie ønsker velkommen på Bymuseet

Christopher Rudramoorty

Museumsvert

Christopher ønsker velkommen på Interkulturelt museum

Eirin Dalen

Museumsvert

Eirin ønsker velkommen på Arbeidermuseet

Fadumo Nur Ali

Museumsvert

Fadumo ønsker velkommen på Interkulturelt museum

Janne Andresen

Museumsvert

Janne ønsker velkommen på Arbeidermuseet

Jonathan Rabben Stødle

Museumsvert

Jonathan ønsker velkommen på Bymuseet

Karen Marie Stokke

Museumsvert

Karen Marie ønsker velkommen på Arbeidermuseet

Martine Sem Fure

Museumsvert

Martine ønsker velkommen på Arbeidermuseet

Otto Brattberg

Museumsvert

Otto ønsker velkommen på Bymuseet

Silje Kjørholt

Museumsvert

Silje ønsker velkommen på Bymuseet

Siri-Dharma Kaur Khalsa

Vert på Interkulturelt Museum

Siri-Dharma ønsker velkommen på Interkulturelt Museum

Åsmund Kittang

Museumsvert

Åsmund ønsker velkommen på Bymuseet

STYRET

 

Styremedlem:

Bernt Bull (Styreformann)

Inger Jensen (nestleder)

Lavleen Kaur

Anne Margrethe Helgesen

Anne Grethe Solberg

Helene Huljev (ansattes representant)

Sissel Oliva Ødegård (ansattes representant)

Varamedlem:

Aysegül Leblebicioglu

Namik Mackic

Abrahaley Berhe