Marie Skoie er ansatt som ny direktør ved Oslo Museum, og vil tiltre i stillingen i september. Hun overtar stillingen etter Lars Emil Hansen, når hans andre åremålsperiode utløper høsten 2022.

Marie Skoie (47) har bred erfaring fra kulturfeltet, og kommer fra stillingen som leder for kulturhistorisk seksjon hos Norsk Folkemuseum. Hun har tidligere vært seniorrådgiver og leder for seksjon for museumsutvikling i Kulturrådet, og konservator og avdelingsleder ved Norsk Teknisk Museum. Hun har en cand.mag. i kulturstudier og cand. philol. i historie fra Universitetet i Oslo. Hun tar med seg verdifull erfaring fra både museumssektoren og fra kulturpolitikken.

Skoie vil lede arbeidet med å videreutvikle og synliggjøre Oslo Museum, som består av Bymuseet og Teatermuseet i Frognerparken, Arbeidermuseet på Sagene og Interkulturelt Museum på Grønland.

– Det er en ære å få lede en så solid og framoverlent kulturinstitusjon, spesielt i en tid der Oslo som kulturby gjennomgår store endringer og der samfunnsutfordringer gir museer som inntar en aktiv samfunnsrolle nye muligheter. Jeg opplever Oslo Museum som en attraktiv kulturell møteplass der fortid møter framtid, der det er rom for ulike interesser, kulturuttrykk og perspektiver. De ulike arenaene er viktige brikker i lokalmiljøets kulturtilbud og samtidig har museet vist at det kan ta nasjonale initiativ på flere områder, som for eksempel for arbeidet med mangfold og inkludering, sier Skoie.

Marie Skoie tar over stillingen som direktør ved Oslo Museum etter Lars Emil Hansen, som har vært direktør siden 2011. Etter åremålets utløp går Hansen over i annen stilling ved museet. Marie Skoie er ansatt på åremål i seks år.

– Vi fikk inn mange gode og kvalifiserte søkere til stillingen, og har vært gjennom en grundig prosess for å finne rett kandidat. Vi er sikre på at Marie Skoie er rett person til å lede og videreutvikle museet, og er veldig glade for å ha henne med på laget. Hun viser stor interesse for kulturpolitiske og kulturfaglige spørsmål og god forståelse for museenes samfunnsrolle, sier Bernt Bull, styreleder ved Oslo Museum.

Skoie tiltrer i direktørstillingen i løpet av september 2022.

– Jeg går til oppgaven med stor spenning og begeistring, og gleder meg spesielt mye til å bli kjent med menneskene, samlingene og prosjektene. Jeg har fulgt med på Oslo Museum gjennom mange år og ser fram til å bygge videre på hva som fungerer godt, sier Skoie.

Marie Skoie. Foto: Fredrik Birkelund / Oslo Museum

 


Last ned pressemelding og pressebilder

Pressemelding (PDF)

Portrettbilde Marie Skoie (JPG)

Helfigur Marie Skoie (JPG)

Portrettbilde Lars Emil Hansen (JPG)

Alle foto: Fredrik Birkelund / Oslo Museum