Oslo Museum tilrettelegger formidling for personer med demens. Tilbudene tar utgangspunkt i utstillinger som viser Oslos historie fra “manns minne”. Vi bruker utstillingene og utvalgte gjenstander, og lar sansene hjelpe oss. Berøring, lukt, smak og samtale setter erindringsprosessene i gang.

Demens er betegnelsen på sykdom som medfører hukommelsessvikt, sviktende språkfunksjon, sviktende evne til å utføre dagliglivets oppgaver og endret adferd. I Norge har 70.000 personer demens og omtrent 30.000 eldre lettere hukommelsessvikt. Det finnes ikke kurerende behandling, men erindringstilbud kan virke stimulerende.

Møte med minner er et prosjekt utviklet i samarbeid med Norsk Teknisk Museum, Norsk Telemuseum og Geria, og er også en del av Den kulturelle spaserstokken.

 

Aktuelle publikumstilbud

Kontaktperson: Anne Solveig Romedal Sandland asr@oslomuseum.no / 23 28 41 70

Livet langs Akerselva

Seniortilbud for spreke eldre

Se mer →
På forespørsel

Møte med minner

Arbeidermuseet inviterer til erindringstilbud for personer med demens. Gjennom sansebasert formidling ønsker vi å trigge gode minner og erindringer fra eget liv.

Se mer →
På forespørsel

Møte med minner

Erindringstilbud for personer med demens. Tilbudet tar utgangspunkt i utstillinger som viser Oslos historie. Gjennom sansebasert formidling ønsker vi å vekke gode minner og erindringer fra de eldres eget liv.

Se mer →
På forespørsel