Oslo Museum tilrettelegger formidling for personer med demens. Tilbudene tar utgangspunkt i utstillinger som viser Oslos historie fra “manns minne”. Vi bruker utstillingene og utvalgte gjenstander, og lar sansene hjelpe oss. Berøring, lukt, smak og samtale setter erindringsprosessene i gang.

Demens er betegnelsen på sykdom som medfører hukommelsessvikt, sviktende språkfunksjon, sviktende evne til å utføre dagliglivets oppgaver og endret adferd. I Norge har 70.000 personer demens og omtrent 30.000 eldre lettere hukommelsessvikt. Det finnes ikke kurerende behandling, men erindringstilbud kan virke stimulerende.

Møte med minner er et prosjekt utviklet i samarbeid med Norsk Teknisk Museum, Norsk Telemuseum og Geria, og er også en del av Den kulturelle spaserstokken.

 

Aktuelle publikumstilbud

Møte med minner

Bymuseet inviterer til erindringstilbud for personer med demens. Tilbudet tar utgangspunkt i utstillinger som viser Oslos historie. Gjennom sansebasert formidling ønsker vi å vekke gode minner og erindringer fra de eldres eget liv.

På forespørsel

Se mer →
På forespørsel