Oslo Museum tilrettelegger formidling for personer med demens. Tilbudene tar utgangspunkt i utstillinger som viser Oslos historie fra “manns minne”. Vi bruker utstillingene og utvalgte gjenstander, og lar sansene hjelpe oss. Berøring, lukt, smak og samtale setter erindringsprosessene i gang.

Demens er betegnelsen på sykdom som medfører hukommelsessvikt, sviktende språkfunksjon, sviktende evne til å utføre dagliglivets oppgaver og endret adferd. I Norge har 70.000 personer demens og omtrent 30.000 eldre lettere hukommelsessvikt. Det finnes ikke kurerende behandling, men erindringstilbud kan virke stimulerende.

Møte med minner er et prosjekt utviklet i samarbeid med Norsk Teknisk Museum, Norsk Telemuseum og Geria, og er også en del av Den kulturelle spaserstokken.

 

Aktuelle publikumstilbud

Kontaktperson: Anne Solveig Romedal Sandland asr@oslomuseum.no / 23 28 41 70

Livet langs Akerselva

Seniortilbud for spreke eldre

Se mer →
På forespørsel

Møte med minner

Erindringstilbud for personer med demens. Tilbudet tar utgangspunkt i utstillinger som viser Oslos historie. Gjennom sansebasert formidling ønsker vi å vekke gode minner og erindringer fra de eldres eget liv.

Se mer →
På forespørsel

Møte med minner

Arbeidermuseet inviterer til erindringstilbud for personer med demens. Gjennom sansebasert formidling ønsker vi å trigge gode minner og erindringer fra eget liv.

Se mer →
På forespørsel

Fra hemmelige møteplasser til Regnbuegata

Høsten 2022 inviterer Pride Art og Bymuseet til besøk i utstillingen «Skape(t). Undergrunnsstemmer og frigjøringskamp i skeiv kunsthistorie». Gjennom omvisning, refleksjon og samtale blir vi kjent med verkene og den skeive historien, og tilbyr en trygg ramme for følsomme tema som kjønn, identitet, seksualitet og skeiv alderdom.

Høsten 2022: Torsdager kl. 12–16

Se mer →
Seniortilbud