Vil du jobbe med barn og formidling? Er du interessert i å lære mer om Oslos historie og dele den med elever på 4. trinn? Og liker du også å formidle til andre typer grupper? Vi søker dyktig timelærer til Bymuseet.

Bymuseet har årlig alle byens 6000 fjerdeklassinger på besøk gjennom Den kulturelle skolesekken. Her får de bli bedre kjent med hjemstedet Oslo og byens historie.

Opplegget er basert på muntlig formidling med digitale hjelpemidler, utforskning av byen/utstillingene med formidler, oppgaveløsning og gruppearbeid og oppsummerende framlegging av elevene.

Vi gjennomfører to varianter av undervisningstilbudet; en utendørs fra mai til september, og en innendørs på Bymuseet i vinterhalvåret. Lærerne på 4. trinn har i alle år gitt tilbudet gode tilbakemeldinger, og undervisningsopplegget er et av museets flaggskip.

Museet har nå behov for flere ressurser til å gjennomføre tilbudet, og har ledig engasjement som timelærer, minimum 4 timer per uke. Timelærerstillingen er særlig knyttet til gjennomføring av formidlingen til 4. trinn, men andre formidlingsoppdrag kan komme i tillegg.

Stillingen egner seg for studenter som ønsker arbeid ved siden av studiene eller ferdig utdannende som ønsker seg en deltidsjobb.

Hva lærer du:

 • Du får bred og oppdatert kunnskap om Oslo og byens historie og kunsthistorie
 • Du får opplæring av erfarne pedagoger og praktisk formidlingserfaring
 • Du får relevant museumspraksis som kan inngå i CV-byggingen
 • Du får gode kolleger og bygger faglig og sosialt kontaktnett i museumssektoren

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning eller påbegynt utdanning i kulturhistoriske, samfunnsvitenskapelige eller pedagogiske fag
 • Erfaring med formidling til barn
 • Formidlingsglede
 • Fleksibilitet, ansvarsbevissthet og godt humør
 • Personlig egnethet vektlegges

Praktisk informasjon:

 • Arbeidstid fra kl. 9.30–13.30
 • Timer etter avtale, minimum 4 timer pr uke, med unntak av skolenes ferier
 • Lønn etter avtale
 • Spørsmål om stillingen rettes museumslektor Line Rogstad Wikan på lrw@oslomuseum.no
 • Søknadsfrist torsdag 9. mars 2023 (send gjerne før!)

Elektronisk søknad med motivasjonsbrev, CV og kopier av attester og vitnemål sendes til lrw@oslomuseum.no