Museet har fra høsten 2022 ledig en fast stilling (50%) som konservator/førstekonservator med teater- og scenekunsthistorie som spesiale.

Stillingen inngår i avdeling for dokumentasjon og samling, men samarbeider tett med museets formidlere og øvrig personale.

Vi ønsker oss en kunnskapsrik, allsidig og framoverlent kollega med erfaring fra prosjektarbeid, kunnskapsutvikling og samlingsforvaltning. Stillingen vil ha særlig ansvar for å forvalte og videreutvikle museets teaterhistoriske samling gjennom samlingsrevisjon, dokumentasjon og ny innsamling. Til stillingen ligger også å forske på og formidle Oslos teaterhistorie gjennom nye utstillinger og skriftlige og digitale produksjoner. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid.  Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt ved ansettelsen.

SØK HER

Arbeidsoppgaver

 • Forvaltning og tilgjengeliggjøring av den teaterhistoriske samlingen, revisjon og videreutvikling
 • Dokumentasjon og innsamling på teaterfeltet ihht. planer og strategier
 • Forsking på Oslos teaterhistorie
 • Delta i prosjekt- og utstillingsarbeid
 • Bidra i museets program- og formidlingsarbeid
 • Bygge og vedlikeholde relasjoner til byens teatermiljøer og andre relevante fagmiljøer
 • Besvare interne og eksterne henvendelser om den teaterhistoriske samlingen/Oslos teaterhistorie
 • Delta i koordineringen av arbeidet med bevaring og utvikling av museets samling i relevante verktøy og standarder som Primus, Spectrum, ICOM og lignende, herunder museets inntakskomité

Kvalifikasjonskrav

 • God kunnskap om norsk teater- og scenekunsthistorie
 • Utdanning  på minimum masternivå innen relevant fagkrets. Det er ønskelig med kompetanse tilsvarende  Museumsforbundets krav til konservator NMF eller førstekonservator NMF
 • Erfaring fra samlingsforvaltning, utstillings- og prosjektarbeid er ønskelig
 • God digital kompetanse.  Kjennskap til samlingsforvaltningsverktøyet Primus er en fordel

Personlige egenskaper

 • Kreativ, målrettet, nøyaktig og systematisk
 • Serviceinnstilt og god nettverksbygger
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Fleksibel, raus og inkluderende
 • Evne til selvledelse kombinert med gode samarbeidsevner
 • Godt humør

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i en institusjon med stor faglig bredde og høyt aktivitetsnivå
 • Et lærende og inspirerende arbeidsmiljø med gode personlige utviklingsmuligheter
 • En hyggelig og variert arbeidshverdag med engasjerte og motiverte kollegaer
 • Fleksitid
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn etter avtale. Museet følger Landsoverenskomsten for museer
 • Pensjonsordning i KLP

Annet

Oslo Museum ønsker mangfold på arbeidsplassen, og at våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Alle som er motivert og kvalifisert for stillingene oppfordres til å søke. Tiltredelse høsten 2022.

For spørsmål om stillingene, kontakt avdelingsleder Kristin Gaukstad tlf. 482 45 042 eller museumsdirektør Lars Emil Hansen, tlf. 482 600 62.

Søknad via jobbnorge.no. Søknaden vedlegges cv, publikasjonsliste, kopi av relevante attester og vitnemål. SØK HER

Søknadsfrist 12. juni 2022