Oslo Museum søker en strukturert og faglig engasjert Fotoarkivar i 100% stilling.

Fotoarkivaren er del av museets fellesavdeling for samling og dokumentasjon, som ivaretar og forvalter alle samlinger ved museet. Oslo Museum forvalter store samlinger innen foto (anslagsvis 1,5 millioner enheter), billedkunst (12 000), gjenstander; herunder tekstil, kostymer, scenemodeller, møbler (40 000) og arkivalia. Fotosamlingen er en av Oslos mest mangfoldige og omfattende, og belyser byens utvikling fra midten av 1800-tallet og frem til i dag. Museet driver også utstrakt samtidsdokumentasjon av endringer og fenomener i byen.

SØK HER

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta, katalogisere og tilgjengeliggjøre museets fotosamling
 • Ompakke og påse at materialet oppbevares forsvarlig
 • Vurdere gavehenvendelser fra publikum til inntakskomiteen
 • Håndtere tilbakemeldinger og bestillinger fra publikum og kunder
 • Billedredaktør i museets tidsskrift Byminner
 • Bistå i museets utstillingsproduksjoner
 • Kan pålegges prosjektansvar for fotoutstillinger
 • Presentasjoner, foredrag og øvrig faglig formidling om fotohistorie og museets fotosamling
 • Veilede historielag og andre interesseorganisasjoner i fotobevaringsspørsmål
 • Kontakt med øvrige fotobevaringsmiljøer

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innen foto-, arkiv eller museumsrelaterte fag på masternivå
 • Erfaring med dataverktøyet PRIMUS
 • Erfaring med fotoarkivarbeid og rettighetsproblematikk knyttet til opphavsrett, eiendomsrett og personvern
 • Gode digitale ferdigheter innenfor Office-pakken

Manglende formalkompetanse kan kompenseres med bred og dokumentert arbeidserfaring innenfor feltet. God kunnskap om Oslo er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe godt selvstendig, men også i team
 • Strukturert, engasjert og fremoverlent

Vi kan tilby

 • Varierte, interessante og meningsfulle arbeidsoppgaver i et museum i stadig utvikling
 • Et kompetent og inkluderende fagmiljø
 • Hyggelige kolleger og interessante nettverk
 • Fleksitid og trening i arbeidstiden
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner Virke/HUK-området etter arbeidsgivers samlede vurdering av kompetanse, utdanning og ansiennitet.

Praktisk informasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder samling og dokumentasjon, Kristin M. Gaukstad, på tlf. 482 45 042, eller museets direktør Marie Skoie på tlf. 970 64 249.

Elektronisk søknad med CV og kopier av attester og vitnemål sendes via jobbnorge.no.

Søknadsfrist 20. august 2023. Dato for oppstart etter avtale.

Oslo Museum ønsker mangfold på arbeidsplassen og at våre medarbeidere gjenspeiler byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Faglig dyktighet, personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt ved ansettelsen.

SØK HER