Monument to a Fence & You are never Alone – Lisa Pacini

Lisa Pacini sitt arkitektoniske skulpturprosjekt "Monument to a Fence" ser nærmere på hvordan fordommer utfordrer fysiske og mentale barrierer mellom folk.

Se mer →
Utstilling: skulptur

The Golden Wish

Har du hørt om smykkeloven? I 2016 innførte den danske regjeringen den såkalte smykkeloven som innebærer at myndighetene kan frata flyktninger smykker og andre verdisaker for å finansiere oppholdet deres i landet.

Se mer →

Hasansens kjelke

Inspirert av polhelten Nansen har kunstner Sayed blandet håndverkstradisjoner og kultursymboler fra Pakistan og Norge. Resultatet: En helt unik hybrid-kjelke.

Se mer →
Ny utstilling

Hva om vi ser en gang til

Hvordan er det å leve i et mangfoldig og sammensatt samfunn, og hvordan kan kunsten operere i dynamikken som oppstår?
Studenter fra Kunsthøgskolen i Oslo stiller ut.

Se mer →

Head, Hand, Eye

Hanni Kamaly blander historie og fiksjon for å synliggjøre måten makt ble brukt for å kontrollere "de andre" sine kropper. Hun ser nærmere på hvordan samfunnet fortsatt er preget av en rasistisk praksis.

Se mer →

Lytt til oss, vi har også en stemme

Hva er utenforskap, og hvordan bekjemper vi det? I et av utstillingsrommene i «Typisk dem» kan du høre ungdom fortelle om sine opplevelser av utenforskap og inkludering.

Se mer →
Utstilling

Kampen om Grønland

Norges mest sammensatte bydel i Norge, med høy fattigdom og dårlige levevilkår, skal løftes. Kunstnerne Ane Hjort Guttu og Amelia Beavis-Harrisons politiske kunstprosjekter inviterer publikum til å spørre seg hvem Grønland skal løftes for.

Se mer →
Utstilling

Dialogen verden glemte

Få med deg dokumentarprosjektet som tar for seg dialogmøtene som fant sted i Toumliline i Marokko fra 1956-1957.

Se mer →
Utstilling

Pity-Play

Opplev en kunstutstilling iscenesatt som en hage, delvis velstelt og delvis gjengrodd.

Se mer →
Utstilling

Stranger Within

Kunstneriske undersøkelser av gjestfrihet i Alta, Tromsø, Kirkenes og Oslo presenteres i installasjon og forestillinger.

Se mer →
Utstilling og forestillinger

The Other Wild

Kunstneriske undersøkelser av hvordan oppfattelser om det normative er innbakt i samfunnsinstitusjonene fengsel og museum.

Se mer →
Utstilling