Aktuelle prosjekter

Mangfoldsnettverket

Nettverket har til formål å styrke arbeidet med minoriteter og kulturelt mangfold i det norske museumslandskapet.

Se mer →

Dialog som metode

«Dialogmetoden» har vært flittig brukt i arbeid med minoriteter i Norske museer det siste tiår. I dette prosjektet retter Interkulturelt museum et kritisk tilbakeblikk på egen praksis, og vurderer effekten av metoden i senere tids utstillinger.

Se mer →