Utleie på Interkulturelt Museum

For utleie, kontakt: Marit Svennevig Stålen mss@oslomuseum.no / 22 05 28 30

Skal du arrangere konsert, debatt eller selskap? Interkulturelt Museum ligger midt på Grønland og disponerer selskapslokale med plass til opp til 120 personer.

Storsalen egner seg godt til danseforestillinger, teateroppsetninger, konserter og debatter. Her har du mulighet til å organisere med egen mat og drikke. Lokalet disponerer scene, bord og stoler.

Er du på jakt etter et møtelokale? Seminarrommet er ypperlig til møter og lignende.

 

Asset 8

10 - 30 personer

Interkulturelt Museum

Seminarrom

Kulturprogram
Foredrag
Møter

Utstyr: prosjektor og tavle
Pris: kr 1500 - 2000

Asset 8

Ca. 120 personer

Storsalen

Interkulturelt Museum

Konserter
Kulturprogram
Foredrag

Utstyr: bord, stoler, prosjekter og anlegg til lyd. Lydtekniker på leies inn.
Pris: kr. 4000 - 4500

Siri-Dharma Kaur Khalsa

Vaktleder på Interkulturelt Museum

Siri-Dharma ønsker velkommen på Interkulturelt Museum

Stine Sølberg

Museumsvert

Stine ønsker velkommen på Arbeidermuseet

Beathe Gillebo

Museumsvert

Beathe ønsker velkommen på Bymuseet

Nina Jakobsen Testa

Vaktleder på Bymuseet

Nina ønsker velkommen på Bymuseet

Ingvild J. Våge

Museumsvert

Ingvild ønsker velkommen på Bymuseet

Åsmund Kittang

Museumsvert

Åsmund ønsker velkommen på Bymuseet

Karen Louise V. Grindvold

Vert på Interkulturelt Museum

Karen Louise ønsker velkommen på Interkulturelt museum

Mathilde Nordstrand

Vaktleder på Bymuseet

Mathilde ønsker velkommen på Bymuseet

Heidrun Sølna Øverby

Fagkonsulent

Heidrun er dramapedagog og fagkonsulent. Hun arbeider som formidler på flere av museets arenaer og er ansvarlig for Kjenn din by-programmet

90 67 37 25

Øyvind Gangeskar Berge

Driftsleder

Øyvind tar seg av sikkerhet og den praktiske driften av Bymuseet i Frognerparken

97 30 21 12

Marte Hortemo

Kommunikasjonsrådgiver

Marte er medieviter og kommunikasjonsrådgiver. Hun er SoMe-ansvarlig og redaktør for oslomuseum.no

99 35 62 42

Jan-Morten Torrissen

Administrasjonssjef

Jan-Morten er nestleder ved Oslo Museum. Han er ansvarlig for museets administrasjon og eiendomsforhold, holder styr på økonomien og er avdelingsleder for drift- og serviceavdelingen på Bymuseet

90 15 55 77

Soffi Attramadal

Bibliotekar

Soffi er ansvarlig for museumsbiblioteket, som blant annet består av en omfattende samling litteratur om Oslohistorie og innbyggeres levekår gjennom tidene

94 08 27 21

Rune Aakvik

Fotograf

Rune er fotograf og arbeider med digitalisering av samlingene og dokumentasjon av byen slik den ser ut i dag

94 08 25 51

Gazi Øzcan

Avdelingsleder

Gazi er religionshistoriker og har ansvar for den faglige og daglige driften på Interkulturelt Museum. Han er prosjektleder for utstillingen «Typisk dem»

94 15 92 42

Sissel Ødegaard

Grafisk designer / arrangementansvarlig

Sissel jobber med publikumstilbud på Interkulturelt Museum og med grafisk design for alle museene

93 22 54 22

Frode Trengereid

Museumsvert

Frode jobber som museumsvakt på Bymuseet og passer på at lokalene til en hver tid er presentable for publikum

41 33 49 49

Marit Svennevig Stålen

Administrasjonskonsulent

Marit jobber i publikumsmottaket og er utleiekoordinatorpå Interkulturelt Museum. Hun er også teamleder for museumsvertene

99 54 56 03

Vegard Skuseth

Fotoarkivar

Vegard er ansvarlig for arkivering og katalogisering av museets store fotosamling, og er involvert i flere prosjekter, blant annet oslobilder.no

94 08 45 61

Øyvind Gangeskar Berge

Driftsleder

Øyvind tar seg av sikkerhet og den praktiske driften av Oslo Museum

97 30 21 12

Jorunn Sanstøl

Emerita

Jorunn er kunsthistoriker og har hatt ansvaret for museets kunstsamling. Hun er involvert i utstillingsprosjektene på Bymuseet

23 28 41 70 / 83

Anne Solveig Romedal Sandland

Sekretær

Anne Solveig sitter i resepsjonen i administrasjonsbygget på Bymuseet og har ansvaret for museets saks- og personalarkiv. Hun arbeider også med prosjektet "Møte med minner"

90 52 35 18

Miriam Rose Sitkin Røsler

Museumspedagog

Miriam jobber med undervisning og utvikling av skoletilbud på Arbeidermuseet

40 20 46 39

Gro Røde

Formidlingsansvarlig industri- og arbeiderhistorie

Gro er historiker og leder museets satsing på industrihistorie og arbeiderkultur ved Akerselva. I tillegg gir hun omvisninger til alle typer grupper på Arbeidermuseet

93 63 71 81

Lars Roede

Emeritus

Lars er arkitekt, kulturminneverner og tidligere museumsdirektør. Han er en aktiv byvandrer og foredragsholder

94 08 52 35

Marte Marie Ofstad

Formidler

Marte underviser på Interkulturelt Museum og tar imot bestillinger fra skoleklasser og andre grupper

98 86 65 27

Aida Mrgan

Økonomisjef

Aida holder orden på budsjetter og regnskap, og sørger for at Oslo Museums økonomi er i balanse

22 05 28 30 / 37

Else Martinsen

Formidlingsansvarlig Teatermuseet

Else er teaterviter og svarer på alle henvendelser innen teaterfaglige spørsmål. Hun underviser også i teaterutstillingen

94 08 36 80

Harald Lysakermoen

Museumsassistent

Harald registrerer, organiserer og reviderer Bymuseets samlinger

41 58 40 12

Lone Lunde

Fagkonsulent

Lone sørger for at tekstiler og andre gjenstander i Oslo Museums samlinger blir katalogisert og bevart på en forsvarlig måte

97 00 85 18

Anne Birgit Gran Lindaas

Spesialbibliotekar

Anne Birgit ønsker deg velkommen til biblioteket på Bymuseet

23 28 41 70 / 85

Therese Hervig Johnsen

Konservator Bymuseet

Therese er utdannet innen kunsthistorie og konsevering. Hun arbeider med museets samlinger

93 01 39 46

Reidun Johannessen

Museumslektor

Reidun er museumlektor med norsk og historie i fagkretsen. Hun har hovedansvaret for skoletilbudet på Bymuseet og tar i mot alle henvendelser som gjelder skolebesøk til denne arenaen

94 08 39 82

Thor Hovde

Samlings- og magasinforvalter

Thor holder orden i Oslo Museums magasiner

41 20 40 08

Helene Huljev

Museumspedagog (i permisjon)

Helene er kulturhistoriker og museumspedagog. Hun arbeider med formidling på flere av museets arenaer. Hun er også ansvarlig for Kjenn din by-programmet

92 88 58 10

Hanna Zajaczkowski Gogstad

Kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)

Hanna er medieviter og kommunikasjonsrådgiver. Hun er SoMe-ansvarlig og redaktør for oslomuseum.no

91 31 58 12

Asset 25

Kristin Margrethe Gaukstad

Avdelingsleder dokumentasjon og samling

Kristin har ansvar for alle sider vedrørende museets samlinger. I tillegg arbeider hun med museal samtidsdokumentasjon og feltarbeid, og er redaktør for museets tidsskrift Byminner

48 24 50 42

Siri Baalsrud

Butikkansvarlig

Siri driver museumsbutikken på Bymuseet, har kontakt med leverandører og jobber frem varer spesielt for museet.

93 60 69 86

Annelise Bothner-By

Seniorkurator

Annelise er ansvarlig for Interkulturelt Museums kunstformidling og en viktig bidragsyter i det øvrige utstillings- og dokumentasjonsprosjekter

95 75 09 61

Fredrik Birkelund

Fotograf

Fredrik er fotograf og arbeider med digitalisering av fotosamlingen, dokumentasjon av byen i dag og med digitale fortellinger

91 11 45 25

Anders Bettum

Førstekonservator

Anders er religionshistoriker (Ph.d.) og museets forskningskoordinator. Han har ansvar for nettverket Minoriteter og Mangfold og er aktivt involvert i mange av utstillingsprosjektene på Interkulturelt Museum

94 08 42 57

Abrahaley Berhe

Personalkonsulent

Abrahaley jobber med økonomi og personalsaker

92 21 25 85

Linken Apall-Olsen

Avdelingsleder by- og teaterhistorie

Linken er kunsthistoriker og avdelingsleder for by- og teaterhistorie, og ansvarlig for all utadrettet virksomhet på Bymuseet, undervisning, byvandringer og omvisninger. Hun arbeider også med utstillingsprosjekter og andre formidlingsprosjekter

48 25 84 58

Siril Bull Henstein

Avdelingsleder kommunikasjon og publikum

Siril leder markeds- og kommunikasjonsarbeidet og vertskapet på museene. Hun har også ansvar for publikumsutvikling og tar imot pressehenvendelser

95 74 63 20

Asset 25

Terje Abrahamsen

HR- og administrasjonssjef /nestleder

Terje er nestleder ved Oslo Museum. Han er ansvarlig for museets administrasjon, eiendomsforhold, drift og personal, samt avdelingsleder for drift- og serviceavdelingen på Bymuseet

23 28 41 70 / 73

Lars Emil Hansen

Direktør

Lars Emil er direktør ved Oslo Museum. Han er utdannet kulturhistoriker og har ansvaret for museets faglige arbeid, samt økonomi, personal og kontakt med offentlige myndigheter

48 26 00 62

Oslo Museum bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre opplevelsen din. Ved å fortsette besøket på oslomuseum.no, godtar du bruken av informasjonskapsler. LES MER