Bymuseet har brukt gården som et rammeverk for å fortelle Oslos historie, men har også formidlet anleggets historie som herrskapsgård og bondegård. Forholdet mellom disse to måtene å bruke det historiske miljøet på, skal nå utforskes nærmere gjennom et større fellesprosjekt i det nasjonale museumsnettverket for herregårder, ledet av Østfoldmuseene ved Fredrikstad Museum: «Opphøyet og oversett. Herregårdsmuseet i norsk erindringstopografi». Prosjektet er en del av Kulturrådets museumsprogram for forskning 2018-2020. 

Parallelt med dette prosjektet arbeides det med å utvikle en ny formidlingsplan for hovedbygningen på Frogner, som igjen vil ligge til grunn for restaurering og nypresentasjon. Det arbeides nå med å skaffe finansiering til gjennomføring av prosjektet, og vi håper at gården i 2024 kan åpne med nyrestaurerte saler og gi nye innblikk i Christianiaborgerskapets livsform og lystgårdskultur.

Prosjektansvarlig er Linken Apall-Olsen – lao@oslomuseum.no

Prosjektperiode: 2018-2020, og 2018-2024.