Fra Bymuseet til Oslo Museum på Facebook

Oslo Museum ble etablert i 2006 og består i dag av Bymuseet, Teatermuseet, Arbeidermuseet og Interkulturelt Museum.

Frem til i dag har vi informert om hva som skjer på Bymuseet fra Bymuseets kanal på Facebook. I tiden fremover vil vi kommunisere alt som skjer på Oslo Museum, inkludert på Bymuseet, under én felles kanal ved navn Oslo Museum. Facebook-kanalen som i dag heter Bymuseet vil derfor bytte navn til Oslo Museum.

Du som følger Bymuseet på Facebook trenger ikke å gjøre noe, men du vil etter hvert legge merke til navneendringen og du vil få informasjon om aktiviteter og arrangementer på hele Oslo Museum som Bymuseet er en del av.