Forelskelse – kjærlighet – ekteskap?

Ved bruk av ulike museale grep vil vi å diskutere ulike syn på og strategier for kjærlighet, pardannelse og ekteskap i en mangfoldig storby. Utstillingens målgruppe er primært ungdoms- og videregåendetrinn i osloskolen. Oslo er den geografiske rammen for prosjektet.

Prosjektet vil samle inn nytt materiale gjennom intervju og annen feltarbeidsmetodikk, som vil utgjøre tyngdepunktet i utstillingens innhold. For å gjennomføre denne delen av arbeidet har museet etablert en bred kontaktflate hvor det samles inn personlige historier og fortellinger via intervjuer, foto og film med personer fra ulike aldersgrupper, fra både majoritets- og minoritetsmiljøer. Gjennom dette materialet vil vi i utstillingen portrettere par og enkeltpersoner som speiler ulike holdninger, idealer og praksiser som reflekteres i det innsamlede materialet.

Intervjuene vil belyse den romantiske og moderne kjærligheten i vår tid, hva paret legger i kjærligheten i dag, og hvordan kjærligheten utvikler seg, men tar også sikte på å hente materiale fra betente, tabubelagte og vanskelige historier knyttet til fraværet av det frie valget i pardannelser. Her vil vi å gi et mer nyansert bilde enn mediene gir, men også problematisere praksis som bryter med menneskerettigheter og demokratiske samfunnsverdier.

Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd – samfunnsrolleprogrammet – og inngår i et nettverk med andre museer som arbeider med beslektede temaer.

Prosjektansvarlig er Gazi Øzcan, Oslo Museum / go@oslomuseum.no

Prosjektperiode: 2018-2021. Utstillingsåpning vår 2021 på Interkulturelt Museum