Dyrene har vært viktige for byen og oss som bor i den. De har bidratt til byutvikling, økonomisk vekst, urbanisering og modernisering, mat, klær og et bedre liv for mange mennesker – og de er fortsatt viktige, ikke minst som selskapsdyr og «bestevenner».

Mange dyr har måttet lide på grunn av menneskers manglende kunnskap og empati, tankeløshet og forfengelighet. Gjennom byens vekst og utvikling – gjenbygging av løkker og plasser – har dyr og fugler mistet bosteder og hekkeplasser. Samtidig har mange dyr hatt evnen til å tilpasse seg nye forhold– og lever godt av menneskene rester.

Utstillingen gir noen innblikk i forholdet mellom mennesker og dyr i Christiania og Oslo fra midten av 1800-tallet og framover. Dette er en periode preget av store endringer, både når det gjelder byens vekst og utvikling og når det gjelder nye holdninger til dyr og dyrs velferd.

Prosjektet baserer seg på et bredt kildemateriale: kulturhistoriske tekster, malerier, gjenstander, fotografier, intervjuer med fagpersoner, aktivister og dyreiere, samt gjennomgang av annen byhistorisk litteratur. I tillegg til utstillingen lages det et spesialnummer av Byminner som utdyper tematikken. Professor i kulturhistorie, Liv Emma Thorsen, som er faglig ansvarlig, skriver også en bok om samme tema som gis ut på Forlag Press i 2020.

Prosjektet har mottatt midler fra Kulturrådet (Gaveforsterkningsordningen), Osloforskning, Stiftelsen Sat Sapienti, Bergesenstiftelsen, Oslo europeisk kulturhovedstad 2019/Oslo kommune,  Stiftelsen UNI.

Fagligansvarlig er professor em. i kulturhistorie, UiO Liv Emma Thorsen l.e.thorsen@ikos.uio.no.
Prosjektleder: Gro Røde, Oslo Museum – gr@oslomuseum.no

Prosjektperiode 2017-2019. Utstillingsåpning på Bymuseet juni 2019