«Dialogmetoden» har vært flittig brukt i arbeid med minoriteter i Norske museer det siste tiår. I dette prosjektet retter Interkulturelt museum et kritisk tilbakeblikk på egen praksis, og vurderer effekten av metoden i senere tids utstillinger.

Gjennom de siste ti årene har Interkulturelt museum utviklet en egen metode for utstillinger av levende minoritetskultur, der målsetningen er at gruppen som tematiseres involveres og gis reell innflytelse over alle ledd i utstillingsproduksjonen. Dette prosjektet innebærer en evaluering og kritisk analyse av metoden slik den har vært praktisert i de to siste storsatsningene ved museet: «Våre hellige rom» (2007-2014) og «Norvegiska romá – norske sigøynere – ett folk, mange stemmer» (2014- ).

Mens dialogmetoden har den opplagte fordel at museet gir fra seg noe av sin definisjonsmakt til minoritetene selv, er det også problemer ved denne praksisen, og den har de senere år vært utsatt for kritikk. Det viktigste ankepunktet gjelder representasjon: Hvem skal representere gruppen? Minoritetsgrupper er aldri homogene, og det vil alltid være ulike interesser og hensyn å ta innad i enhver gruppe. Hvordan kan museene sikre at deres samarbeidspartnere representerer gruppen som helhet? Prosjektet er Oslo Museums bidrag til antologien «Minoriteter og inkludering» som vil bli gitt ut i regi av Mangfoldsnettverket.

Prosjektansvarlig : Anders Bettum anb@oslomuseum.no / gazi.ozkan@oslomuseum.no