Call for abstracts

Nei, det er ikke en skrivefeil. Museumsforbundet har i samarbeid med Oslo Museum gleden av å invitere til årets forskerkonferanse, som denne gangen skal handle om fremtid.

Inspirert av utstillingen Beyond Barcode på Interkulturelt Museum, oppfordrer vi deltakere til å forestille seg samfunnet og museumslandskapet 50 år frem i tid, og anlegge et tilbakeblikk på vår egen samtid.

Det å forestille seg en fremtid 50 år frem i tid er ikke så fantasifullt som det kan høres ut som. Planer, forhåpninger og engstelser for fremtiden ligger til grunn for det meste av organisert arbeid, både i og utenfor museet. Selv om de fleste kanskje forbinder museet med historie og tilbakeskuelse, har museet en sterkere, lengre og mer gjennomtenkt fremtidsorientering enn de fleste andre institusjoner. Vi samler historiske objekter med tanke på bevaring for uoverskuelig fremtid. Vi dokumenterer vår egen samtid for kommende generasjoner. Vi forsker for å skape kunnskap for fremtidig nytte, og vi formidler i håp om at noen skal lære noe, tilegne seg kunnskaper som kan bidra til å forme en bedre fremtid for individet og samfunnet.

Hvilke sider ved menneskers liv, virke og omgivelser vil ha en plass i fremtidens museer? Hvilke historier fra vår egen samtid vil bli løftet frem 50 år fra nå? Aktuelle temaer kan være museets organisering, arbeidsoppgaver og rolle i samfunnet, samlingsutvikling, digitalisering, globalisering, bærekraft eller interaksjon med publikum. Innlegg trenger ikke begrenses til museologi, men kan også omfatte fremtidsvisjoner eller futuristiske tilbakeblikk for andre museumsrelevante fag. Som vanlig vil det også være en åpen sesjon der vi åpner for innlegg utenfor konferansens hovedtema.

Presentasjonene vil være på 20–30 minutter. Ved mange påmeldinger vil vi åpne for parallell-sesjoner og/eller posterpresentasjoner ved siden av det ordinære konferanseprogrammet.

Vi vil allerede nå åpne for postere fra masterstudenter og prosjekter som er i planleggings- eller oppstartsfase. Posterbidrag må relateres til konferansens hovedtema.

Send inn ditt sammendrag på maks 400 ord innen 28.08.2023.

Kontaktperson: Anders Bettum, abe@oslomuseum.no.

Oslo Museum logo