Bestilling: Undervisning på Bymuseet kan bestilles på e-post lrw@oslomuseum.no

Barnehage

Byen vår gjennom 1000 år

Digitalt undervisningstilbud

Bli med Rotta Rosemunde på en interaktiv byhistorisk tur! Her får du glimt fra Oslos historie gjennom 1000 år.

Se mer →
Barnehage og barneskole (1.–4. trinn)

Barneskole (1.–4. trinn)

Barn i byen

Hvordan var det å være barn i Oslo for ca. 100 år siden? Bli med tilbake til Kristiania og lær om hvordan det var å være barn i byen før i tida.

Se mer →
Barneskole (1.–3. trinn)

Byen vår gjennom 1000 år

Digitalt undervisningstilbud

Bli med Rotta Rosemunde på en interaktiv byhistorisk tur! Her får du glimt fra Oslos historie gjennom 1000 år.

Se mer →
Barnehage og barneskole (1.–4. trinn)

Barneskole (5.–7. trinn)

Byblikk – med saks, lim og egne ord

Et tverrfaglig undervisningsopplegg om bærekraft, byutvikling og beskrivende vokabular.

Se mer →
Barneskole (5.–7. trinn)

Utendørs orientering: Frognerparken og Frogner Hovedgård

Ta med klassen på en utendørs orienteringstur og opplev den spennende historien til Frogner Hovedgård og Frognerparken!

Utendørs undervisningstilbud

Fra januar 2021

Se mer →
Barneskole (5.–7. trinn) og ungdomsskole

Ungdomsskole

Utendørs byvandring: På kryss og tvers i Christiania

Finn sporene etter historiske bygg og borgere i byen vår. Vi starter turen ved Christiania Torv og ender opp på Karl Johans gate. Hvordan var livet for de privilegerte i kongens nye by? Og hvordan levde de som befant seg nederst på rangstigen?

Se mer →
VGS og ungdomsskole

Krig og hverdagsliv i Oslo 1940–45

Du våkner en morgen og alt er forandret. En fremmed makt har okkupert landet, du kan ikke lenger bevege deg fritt. Hva gjør du? En skoledag utenom det vanlige, med dilemmaer, utfordringer og et unikt innblikk i en okkupert Oslo-hverdag.

Se mer →
Ungdomsskole (10. trinn) og VG3

Utendørs orientering: Frognerparken og Frogner Hovedgård

Ta med klassen på en utendørs orienteringstur og opplev den spennende historien til Frogner Hovedgård og Frognerparken!

Utendørs undervisningstilbud

Fra januar 2021

Se mer →
Barneskole (5.–7. trinn) og ungdomsskole

Antirasisme: fortid, nåtid og fremtid

Skal dere markere Black History Month Norway i klassen? Utstillingen «Din pust, din stemme» er en sammensatt fortelling om antirasisme fortalt gjennom tid og rom, og i dette undervisningstilbudet får elevene innsikt i antirasismens historie globalt og nasjonalt, protest, ytringsfrihet og demokrati.

Se mer →
VGS, 10. trinn og voksenopplæring (B2-nivå)

Videregående skole

Utendørs byvandring: På kryss og tvers i Christiania

Finn sporene etter historiske bygg og borgere i byen vår. Vi starter turen ved Christiania Torv og ender opp på Karl Johans gate. Hvordan var livet for de privilegerte i kongens nye by? Og hvordan levde de som befant seg nederst på rangstigen?

Se mer →
VGS og ungdomsskole

Krig og hverdagsliv i Oslo 1940–45

Du våkner en morgen og alt er forandret. En fremmed makt har okkupert landet, du kan ikke lenger bevege deg fritt. Hva gjør du? En skoledag utenom det vanlige, med dilemmaer, utfordringer og et unikt innblikk i en okkupert Oslo-hverdag.

Se mer →
Ungdomsskole (10. trinn) og VG3

Antirasisme: fortid, nåtid og fremtid

Skal dere markere Black History Month Norway i klassen? Utstillingen «Din pust, din stemme» er en sammensatt fortelling om antirasisme fortalt gjennom tid og rom, og i dette undervisningstilbudet får elevene innsikt i antirasismens historie globalt og nasjonalt, protest, ytringsfrihet og demokrati.

Se mer →
VGS, 10. trinn og voksenopplæring (B2-nivå)

Voksenopplæring

Antirasisme: fortid, nåtid og fremtid

Skal dere markere Black History Month Norway i klassen? Utstillingen «Din pust, din stemme» er en sammensatt fortelling om antirasisme fortalt gjennom tid og rom, og i dette undervisningstilbudet får elevene innsikt i antirasismens historie globalt og nasjonalt, protest, ytringsfrihet og demokrati.

Se mer →
VGS, 10. trinn og voksenopplæring (B2-nivå)

Ankomst Oslo

Ny i byen og ny i Norge? Et innblikk i historien kan forklare levemåter i dagens Oslo.

Se mer →
Voksenopplæring