Tidsskriftet Byminner

Redaktør: Kristin Margrethe Gaukstad
Ved spørsmål: post@oslomuseum.no

Byminner er et tidsskrift med kulturhistoriske artikler fra Oslo. Tidsskriftet bidrar med kunnskap om ulike sider ved Oslo by, før og nå. 

Bidragsyterne er både eksterne fagpersoner og museets egne medarbeidere. Første utgave ble utgitt i 1955, og biblioteket har alle de trykte utgaver av Byminner tilgjengelig.

Bli medlem av venneforeningen og få to utgaver i året.

Vil du lese eldre utgaver av Byminner? Over 200 utgaver av Byminner er digitalisert av Nasjonalbiblioteket. Se mer

Se her for tidligere utgaver av Byminner på Bokhylla.no