Tidsskriftet Byminner

Redaktør Kristin Margrethe Gaukstad kmg@oslomuseum.no

Byminner er et tidsskrift med kulturhistoriske artikler fra Oslo. Tidsskriftet bidrar med kunnskap om ulike sider ved Oslo by, før og nå. 

Bidragsyterne er både eksterne fagpersoner og museets egne medarbeidere. Første utgave ble utgitt i 1955, og biblioteket har alle de trykte utgaver av Byminner tilgjengelig.

Årsabonnement: Kr 250,-

Medlemmer av Bymuseets venneforening får tidsskriftet som en del av sitt medlemsskap.
Når: 3 ganger i året

Se her for tidligere utgaver av Byminner på Bokhylla.no