Biblioteket på Bymuseet

Biblioteket på Bymuseet er Norges eneste spesialbibliotek for oslohistorie. Vi har en omfattende samling lokalhistorisk litteratur, samlet over en periode på over hundre år. Vi låner ut bøker og kan sende kopi av artikler og arkivmateriale til privatpersoner og andre bibliotek.

Kontakt: bibliotek@oslomuseum.no

En unik samling av oslohistorie: byutvikling, innbyggernes liv og livsvilkår gjennom tidene, innvandring, bykultur og teaterhistorie.

  • Boksamlingen omfatter fagområder som Oslo bys historie, lokal litteratur om bydeler, arkitektur, byutvikling, bedriftshistorie, institusjoner og organisasjoner, kunsthistorie, biografier, teaterhistorie, innvandring/flerkulturelle samfunn
  • Omtrent 30 aktuelle tidsskrift, i tillegg til mange eldre titler
  • En omfattende og informativ avisklippsamling som blant annet dekker adresser, bygninger og bydeler i Oslo
  • Adressebøker fra Kristiania/Oslo
  • Kartmateriale viser byens utvikling fra 1700-tallet og frem til i dag
  • Arkivalia og privatarkiver etter privatpersoner, organisasjoner og bedrifter med tilknytning til Oslo. Mange av arkivene våre er søkbare på Arkivportalen: Søk i Arkivportalen
  • Biblioteket har plasser der du kan sitte og lese eller jobbe. Tilgang til kopimaskin og trådløst nett.

Bibliotekaren vår hjelper deg gjerne med å finne frem til kilder og svare på spørsmål innenfor bibliotekets fagområder. Ta gjerne kontakt i forkant av besøket hvis du trenger hjelp.

Biblioteket er åpent for drop in-besøk hver torsdag kl. 11–16. Første torsdag hver måned er det åpent kl. 11–19. Velkommen!

Sommerstengt i uke 28, 29, 30 og 31.

 

Eksterne ressurser

Her finner du lenker til nyttige eksterne ressurser

Oslo byleksikon: oppslagsverk for steder, bygninger og historiske hendelser i Oslo

Oslobilder.no: bildebase for historiske bilder fra Oslo