Bestilling: Undervisning på Arbeidermuseet kan bestilles på telefon 906 73 725 eller e-post hso@oslomuseum.no

Barnehage

Barneskole (5.–7. trinn)

“Sniken”: novelle av Oskar Braaten

Digitalt undervisningsopplegg

Her kan elevene høre en digital innlesning av novellen "Sniken" og løse tilhørende oppgaver.

Se mer →
Barneskole (5.–7. trinn)

Ungdomsskole

Utendørs orientering i industriområdene ved Akerselva

Ta med klassen på en utendørs orienteringstur med industrihistorie i det gamle fabrikk- og boligmiljøet ved Akerselva.

Se mer →
Utendørs undervisningstilbud

Arbeiderboligen Brenna

Digitalt undervisningstilbud

I denne oppgaven kan elevene fordype seg i livet til menneskene som bodde i arbeiderboligen Brenna.

Se mer →
Ungdomsskole

Intervju med fabrikkjenta Mina Olsen

Digitalt undervisningstilbud

I denne oppgaven kan elevene høre et intervju med fabrikkjenta Mina Olsen som arbeidet på Hjula Væveri i 1892, og svare på tilhørende spørsmål.

Se mer →
Ungdomsskole

Industrien kommer!

Hva gjorde den industrielle revolusjon med det norske samfunnet? Hvordan var livet for fabrikkjentene på Hjula veveri?

Se mer →
Ungdomsskole (8. trinn)

Videregående skole

Hvordan har den industrielle revolusjonen påvirket oss?

Digitalt undervisningstilbud

I denne oppgaven kan elevene selv utforske hvordan de som Oslo-innbyggere av i dag er preget av det som skjedde på Sagene for rundt 170 år siden.

Se mer →
VG3

Industriell revolusjon i Oslo: kapitalismens kraft og arbeidslivets utfordringer

Digitalt undervisningstilbud

I dette undervisningsopplegget kan du lese om Akerselvas betydning for den industrielle revolusjonen i Norge på 1850-tallet.

Se mer →
VGS

I Oskar Braatens fotspor

Byvandring i Oskar Braatens fotspor. Om litteraturen, samfunnsforholdene og arbeidernes hverdag

Se mer →
VGS

Industriell revolusjon på Sagene

Små og store fortellinger om arbeidslivet og hverdagen i fabrikkmiljøet under industrialiseringen.

Se mer →
VGS

Voksenopplæring

Arbeiderhistorie og tekstilindustri

Bli med på en reise tilbake i tid! Minivandring, utstillingsopplevelse og besøk i arbeiderboligen Brenna.

Se mer →
Voksenopplæring