Krig og hverdagsliv

I år er det 80 år siden utbruddet av andre verdenskrig i Oslo og Norge. 9. april 1940 marsjerte tyske nazister i Oslo gater – og i andre deler av landet. Andre verdenskrig var både en ideologisk og en territoriell krig, som fikk store konsekvenser for mange mennesker.

80 år etter krigsutbruddet opplever vi igjen at uniformerte nasjonalister ønsker å marsjere i norske gater, jøder utsettes for antisemittiske holdninger og homofiles rettigheter innskrenkes i flere europeiske land. På denne bakgrunn ønsker Oslo Museum å lage en utstilling rettet mot elever på ungdomstrinnet og i videregående skole som gir innblikk i krigens ideologiske grunnlag, hverdagsliv i Oslo under krigen, krigens konsekvenser for jøder, andre minoriteter og motstandere av naziregimet, samt krigens helter og antihelter.

Museet ønsker både personlige historier og nytt materiale til utstillingen. Har du noe du tror museet kan være interessert i, ta kontakt med prosjektansvarlig Kristin Gaukstad.  Utstillingen vil særlig basere seg på kulturhistorisk fotografi, film- og lydklipp – men også nøkkelgjenstander og arkivalia fra tiden og temaene som belyses.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen, Stiftelsen Fritt Ord og Kulturdepartementet (Gaveforsterkningsordningen). Utstillingen utvikles i dialog med flere aktuelle institusjoner, museer, kommunale samarbeidspartnere som Skolemuseet, Byarkivet og Byantikvaren og privatpersoner.

En resonnerende katalog i form av  en spesialutgave av bymuseets tidsskrift «Byminner», og et bredt formidlingsprogram publiseres etter utstillingsåpningen.

Prosjektansvarlig er Kristin Gaukstad kmg@oslomuseum.no

Prosjektperiode: 2019-2020. Utstillingsåpning 10. juni kl. 18 på Bymuseet.