Anders Bettum

Anders Bettum er førstekonservator ved Interkulturelt museum, og initiativtakeren bak Mat&Viten. Han er utdannet religionshistoriker og egyptolog med PhD fra Universitetet i Oslo. Ved siden av arbeidet ved museet engasjerer han seg fortsatt i en rekke prosjekter knyttet til gammelegyptisk historie og arkeologi. I dette foredraget vil vi få noen smakebiter fra boken Et nytt blikk på det gamle Egypt som forventes å komme ut høsten 2020 (Pax)