Et undervisningstilbud om antirasisme, historiske forhold, protest, ytringsfrihet og demokrati.

Ta med elevene tilbake til Black Lives Matter-demonstrasjonen i Oslo 5. juni 2020, da tusenvis av mennesker samlet seg i Oslos gater. «We can’t breathe» var skrevet med sort tusj på protestplakatene, i solidaritet med George Floyd og ofre for rasisme og politivold.

I utstillingen «Din pust, din stemme» skal elvene få møte ulike former for ytringer gjennom protestplakater, fotografier, intervjuer, avisartikler og mer. Elevene skal bli kjent med en aktuell nyhetssak og se den i lys av både globale, nasjonale og lokale forhold.

Gjennom besøket blir elevene bedre kjent med:

  • Historisk urett og rasisme
  • Den transatlantiske slavehandelen
  • Globale, nasjonale og lokale forhold
  • Antirasistiske bevegelser, personer, organisasjoner, fremgang og motgang
  • Protest, ytringsfrihet og sosial mobilisering
  • Bli kjent med en aktuell nyhetssak og se den i sammenheng med fortid, nåtid og fremtid

Fra læreplanen i historie, kompetansemål etter VG3:

– Utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i

Fra læreplanen i samfunnsfag, fellesfag VG1 og VG2:

– Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn

– Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

– Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper