Et tverrfaglig undervisningsopplegg om bærekraft, byutvikling og beskrivende vokabular.

Hvordan så Oslo ut i gamledager? Og hvordan har den forandret seg til den byen vi kjenner i dag? I dette undervisningsopplegget går vi på oppdagelsesferd i kunstutstillingen vår Byblikk – Oslo i kunsten, som viser malerier av Oslo fra 1600-tallet fram til i dag. Elevene øver seg på å bruke beskrivende vokabular, og får selv lage sitt eget kunstverk av byen.

Opplegget kommer også med oppgaver i blant annet norsk, som man kan jobbe med på skolen i etterkant av besøket.

Varighet: Ca. 1t 15min

Fra læreplanen i Samfunnsfag, kompetansemål etter 7. trinn:

– Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster

Fra læreplanen i Norsk, kompetansemål etter 7. trinn:

– Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker

Fra læreplanen i Kunst og håndverk, kompetansemål etter 7. trinn:

– Undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk

Bærekraftig utvikling:

– En bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Menneskehetens levesett og ressursbruk har konsekvenser lokalt, regionalt og globalt