Bestilling

Heidrun Sølna Øverby hso@oslomuseum.no / 906 73 725

Det har skjedd noe stort og uventet og vi trenger hjelp til å løse problemet! Hva som har skjedd og hvordan det kan løses er det bare elevene som kan finne ut av.

Fantasien er en forutsetning for all skapende virksomhet! I dette undervisningstilbudet vil elevene i samspill med hverandre utforske forvandlingsrommet mellom fiksjon og virkelighet. Hva er forvandling og hvordan skaper vi dette gjennom gjenstander, kostyme, scenografi, kropp og ord?

I møte med Teatermuseets utstilling “Forvandlingens kunst” utforsker vi hvordan utstillingens innhold og teaterkunsten kan gjøres levende gjennom fantasien. Hvilke forvandlingspotensial vil elevene oppdage og erfare?

Opplegget er tilpasset ulike klassetrinn: 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn.

Les mer om utstillingen “Forvandlinges kunst” her.

Fra læreplanen i norsk

Etter 2. trinn:

– Lytte, ta ordet etter tur og begrunne egne meninger i samtaler

Etter 4. trinn:

– Holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser

– Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter

Etter 7. trinn:

– Leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster

– Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Etter 10. trinn:

– Informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium

– Uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter

Fra læreplanen i produksjon for scene, 8.–10. trinn:

– Bidra til dynamisk samspill i utforskende kreative prosesser

– Utforske og samtale om ulike kunstneriske uttrykk og kulturopplevelser