Etter brannen i kvartalet langs sydsiden av gaten Grønland

21. september 1919 | FOTO: Anders B. Wilse / Oslo Museum

Grønlands torg som parkeringsplass

1975–1980 | FOTO: Henrik Ørsted / Oslo Museum

Akerselva med Schweigaards bru og Vaterlandsbebyggelsen

1953 | FOTO: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Biskop Gunnerus gate og Schweigaards gate fra hjørnet av Nygata

1965  | FOTO: Ukjent fotograf / Oslo Museum

Vaterland. Gårdsrom i Karl XIIs gate 30

1889 | FOTO: Olaf Martin Peder Væring / Oslo Museum

Schweigaards bru

1935 | FOTO: Ukjent fotograf / Oslo Museum

Oslo slaktehus i Schweigaards gate

Ca. 1935 | FOTO: Ukjent fotograf / Oslo Museum

Grønlands torg med Oslo Kjøtthall

28. august 1952 | FOTO: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Utstillingen er et samarbeid mellom Oslo Areal, Galleri Oslo, Kom Inn og Oslo Museum; Bymuseet