Ta med kohorten på en utendørs orienteringstur på Grønland og bli bedre kjent med Oslos mest spennende bydel!

Gjennom 7 poster plassert utendørs gjør elevene oppgaver knyttet til områdets historie både før og nå. Elevene får utdelt kart og spørsmålsark og oppgavene varierer fra å sammenligne gamle fotografier med det elevene ser rundt seg, vurdere endringer i bydelen og til å lese og finne svar på spørsmål. Vi er innom temaer som handel, innvandring, områdeløft og fattigdom.

Opplegget passer best for elever på ungdomstrinnet og videregående nivå. Vi tilpasser gjerne både tema og nivå!

Varighet: 1–2 timer

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Fra læreplanen i KRLE, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforske og presentere religiøst mangfold og religiøse praksiser utenfor etablerte religionssamfunn

Fra læreplanen i Samfunnsfag, kompetansemål etter VG1 og VG2:

– Reflektere over likskapar og ulikskapar i kulturuttrykk, identitet og levesett innanfor og mellom majoritet og minoritet i Noreg og Sápmi/Sábme/Sáepmie

– Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Fra læreplanen i Politikk, individ og samfunn:

– Diskutere årsaker til utviklingen av bosettingsmønstre i Norge i nyere tid

Fra læreplanen i historie, kompetansemål etter VG2:

– Presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn