Covid-19: Museet og museumsbutikkene er midlertidig lukket. Les mer | Digitale opplevelser

Bestilling

Marte Marie Ofstad marte.marie.ofstad@oslomuseum.no / 988 66 527

Ta med kohorten på en utendørs orienteringstur på Grønland og bli bedre kjent med Oslos mest spennende bydel!

Gjennom 7 poster plassert utendørs gjør elevene oppgaver knyttet til områdets historie både før og nå. Elevene får utdelt kart og spørsmålsark og oppgavene varierer fra å sammenligne gamle fotografier med det elevene ser rundt seg, vurdere endringer i bydelen og til å lese og finne svar på spørsmål. Vi er innom temaer som handel, innvandring, områdeløft og fattigdom.

Opplegget passer best for elever på ungdomstrinnet og videregående nivå. Vi tilpasser gjerne både tema og nivå!

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål 7. til 10. trinn:

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

– Gje døme på og diskutere kulturelle variasjonar og drøfte moglegheiter og utfordringar i fleirkulturelle samfunn

Fra læreplanen i KRLE, kompetansemål etter 10. trinn:

– Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Fra læreplanen i Samfunnsfag, kompetansemål etter VG1 og VG2:

– Utforske aktuelle lokale, nasjonale eller globale problem og drøfte ulike løysingsforslag munnleg og skriftleg med presis bruk av fagomgrep