Ta med klassen på en utendørs orienteringstur og opplev den spennende historien til Frogner Hovedgård og Frognerparken!

Gjennom et vandrekart og 8 poster gjør elevene oppgaver knyttet til gårdens historie som bondegård, herskapsgård og bymuseum. De gamle bygningene og parken gjemmer spennende spor fra fortiden! Oppgavene er varierte og spenner fra å sammenligne gamle malerier og fotografier med det man ser rundt seg, undersøke spor i bygninger og landskap, til å lese og finne svar på spørsmål og å undersøke folketellinger.

Opplegget passer for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål fra 7. trinn og 10. trinn:

– Utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster

– Samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn

– Reflektere over samfunnsfaglege spørsmål ved hjelp av informasjon frå ulike digitale og papirbaserte kjelder og diskutere formål og relevans til kjeldene