Ta med klassen på en utendørs orienteringstur med industrihistorie i det gamle fabrikk- og boligmiljøet ved Akerselva.

I dette undervisningsopplegget gjør elevene oppgaver knyttet til industrihistorien og livet ved fabrikkene. 5 poster henger i nærmiljøet, og elevene får med seg et kart og svarark. Oppgavene er varierte og spenner fra å gjenskape motivene på fotografier og skildre det man ser, til å lese og finne svar på spørsmål og å undersøke folketellinger.

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst