Bestilling

Heidrun Sølna Øverby hso@oslomusem.no / 906 73 725

Branner, sabotasje, pipekonserter og krangling! Bli med på en vandring i byens teaterhistorie fra slutten av 1700-tallet og framover, og hør fortellinger om de viktigste kampene og konfliktene.

Oppigjennom historien har teaterscenen gjentatte ganger oppildnet til konflikter og tatt tempen på samfunnsdebatten. Den største konflikten på 1800-tallet omhandlet scenespråket. Det var først etter 1850 at norske skuespillere og det norske språket ble allment akseptert på scenen.

Bli med på en vandring i byens teaterhistorie fra slutten av 1700-tallet og framover, og hør fortellinger om kampen for ytringsfrihet, likestilling og språktumulter, herunder teaterslag forårsaket av både Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson!

Oppmøtested: Christiania Torg

Ved dramapedagog Heidrun Sølna Øverby

Fra læreplanen i norsk, kompetansemål etter 10. trinn:

– Forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over statusen til de offisielle språkene i Norge i dag

– Utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter

Fra læreplanen i norsk, kompetansemål etter Vg2 og Vg3, studieforberedende utdanningsprogram:

Språk, litteratur og kultur

– Gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk på 1800-tallet

– Gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag

Demokrati og medborgerskap

– Gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Fra læreplanen i teater i perspektiv 1 og 2:

Teaterhistorie

– Presentere en oversikt over teaterets utvikling fra urteater til modernisme i et flerkulturelt perspektiv

– Beskrive og drøfte sentrale utviklingstrekk i teateret fra modernismen til egen samtid

– Presentere utvalgte teaterhistoriske epoker med vekt på teaterets form, uttrykk og posisjon