Branner, sabotasje, pipekonserter og krangling! Bli med på en vandring i byens teaterhistorie fra slutten av 1700-tallet og framover, og hør fortellinger om de viktigste kampene og konfliktene.

Opp igjennom historien har teaterscenen gjentatte ganger oppildnet til konflikter og tatt tempen på samfunnsdebatten. Den største konflikten på 1800-tallet omhandlet scenespråket. Det var først etter 1850 at norske skuespillere og det norske språket ble allment akseptert på scenen. På starten av 1900-tallet stod slaget mellom riksmål og landsmål.

Hør fortellinger om kampen for ytringsfrihet, likestilling og språktumulter, herunder teaterslag forårsaket av både Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson!

Oppmøtested: Christiania Torg

Ved dramapedagog Heidrun Sølna Øverby

Varighet: 90 minutter

Fra læreplanen i norsk, kompetansemål etter 10. trinn:

– Forklare den historiske bakgrunnen for bokmål og nynorsk og reflektere over statusen til de offisielle språkene i Norge i dag

– Utforske språklig variasjon og mangfold i Norge og reflektere over holdninger til ulike språk og talespråkvarianter

Fra læreplanen i norsk, kompetansemål etter Vg2 og Vg3:

– Gjøre rede for den historiske bakgrunnen for språksituasjonen i Norge i dag

– Gjøre rede for endringer i talespråk i Norge i dag og reflektere over sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Fra læreplanen i Teater i perspektiv 1 og 2:

– Drøfte og reflektere over hvordan teateret og samfunnet utvikler seg og gjensidig påvirker hverandre, historisk og i samtiden

– Beskrive teaterets utvikling og posisjon gjennom historien og drøfte hvordan tidligere tiders teater påvirker teaterkunsten i dag