Bli med inn i en alternativ forskningsverden der unge har utforsket hvordan en jobb kan gi mening for andre ungdom – og dem selv.

«Vi trenger steder å være, og vi trenger den første jobben». Dette har ungdom i alle aldre fortalt forskere. Både unge i bydel Gamle Oslo og unge som bor andre steder i hovedstaden eller i andre kommuner i Norge sier det samme.

Hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe med? Hva tenker og mener ungdommer selv? Og hvordan kan ungdom være med på å lage ny forskningsbasert kunnskap om dette, i samarbeid med forskere fra hele Europa?

Bli med inn i en alternativ forskningsverden der unge har utforsket hvordan en jobb kan gi mening for andre ungdom – og dem selv.

Utstillingen er laget av unge medforskere og samfunnsforskere fra OsloMet i samarbeid med ungdomsredaksjonen Ildfluene, gjennom forskningsprosjektet YouCount. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og EU.

I samarbeid med:

Støttet av:

Praktisk Informasjon