Er utseende viktigere enn dyrevelferd? Vi elsker dyrene våre. Likevel har vi mennesker over lang tid avlet frem familiedyr med hovedfokus på ekstremt utseende, på bekostning av god helse og gemytt.

Som konsekvens av ekstremavl lever nå en rekke raser med kroniske og smertefulle lidelser. Disse problemene forhindrer dyrene fra å kunne leve et normalt og komfortabelt liv.

Dyrenes liv og historie er tett forbundet med mennesker. Befolkningsveksten i Christiania på 1800-tallet førte også til en økning i antall dyr i byen. Hester, kyr, griser og høns var en del av bybildet og dyrene hadde tydelige funksjoner – både til nytte og glede.

I 1859 ble foreningen til Dyrenes beskyttelse stiftet. I år fyller foreningen 160 år og i den anledning kommer leder i Dyrebeskyttelsen Norge til Bymuseet for å fortelle om det historiske bakteppe som har ført til kampanjen om uetisk avl av familiedyr.


Foredrag ved Åshild Roaldset, leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Introduksjon til Bymuseets nye utstilling «Dyr i byen» etter foredraget. Les mer om utstillingen her

Praktisk Informasjon