Det er typisk oss å ha fordommer. Hvor kommer de fra og er de egentlig så farlige?

Vi har alle fordommer, uansett hvem vi er eller hvor vi kommer fra. Gjennom humor, kunst og interaktivitet blir elevene oppfordret til å dele egne fordommer. Nettopp ved å avdekke våre egne fordommer, kan vi ta tak i dem og gjøre noe med dem. Vi kommer inn på temaer som diskriminering, menneskerettigheter, frykt, hat og toleranse.

Les mer om utstillingen Typisk dem

Varighet: 60–90 minutter

Opplegget passer særlig godt for fagene samfunnskunnskap, religion og historie.