Rådhuset fyller 70 år, og det er 90 år siden gamle Piperviken ble sanert.

Arikitekturhistoriker Lars Roede snakker om bydelen ingen lenger husker. Denne byvandringen byr på spennende fakta om det gamle forlystelseslivet på Klingenberg og Tivoli, om den store arkitektkonkurransen fra 1918, den lange byggeprosessen, om innvielsen av Rådhuset i 1950, og hvordan Vestre Vika ble en funkisby.

Turguide: Arikitekturhistoriker Lars Roede