Under årets "Turist i egen by" kan du bli med på kuratoromvisninger i utstillingen «Byblikk – Oslo i kunsten» på Bymuseet og minivandringer i fabrikkmiljøet på Sagene. Passet gir også gratis inngang til alle våre besøkssteder denne dagen.

Med “Turist i egen by”-passet får du gratis inngang på Bymuseet og Teatermuseet denne dagen og mulighet til å bli med på gratis kuratoromvisninger i en av våre mest populære utstillinger. Du kan også bli med på minivandringer i fabrikkmiljøet på Sagene og se spennende utstillinger på Arbeidermuseet og Interkulturelt Museum.

Bymuseet og Teatermuseet i Frognerparken

Frognerveien 67, Frognerparken
Åpent kl. 11–16 | Omvisning kl. 13 og 14.30

Bli med på kuratoromvisning kl. 13 og 14.30 i utstillingen «Byblikk – Oslo i kunsten», og få et innblikk i byens historie gjennom kunstnernes øyne. Hva kan maleriene fortelle om de store endringene Oslo har gjennomgått de siste 300 årene? På omvisningen blir du også kjent med noen sentrale kunstnere som har malt Oslo og hovedtrekk ved den kunsthistoriske utviklingen fra slutten av 1600-tallet til i dag. Omvisning ved Lars Emil Hansen, avdelingsleder for by- og teaterhistorie ved Oslo Museum.

Inngang til museet og kuratoromvisning er gratis for deg med “Turist i egen by”-pass. Ordinær inngangspris for andre.

Andre utstillinger du kan se på Bymuseet og Teatermuseet:

Arbeidermuseet på Sagene

Sagveien 28
Åpent kl. 11–16 | Minivandring og omvisning kl. 12 og 14

Kl. 12 og 14 kan du bli med på minivandring i det gamle fabrikkmiljøet på Sagene og omvisning i arbeiderleiligheten «Brenna». Her blir du bedre kjent med Oslos industri- og arbeiderhistorie, og får høre historier om hverdagsliv, fabrikker og arbeidsliv.

Gratis inngang og vandring for alle.

Utstillinger du kan se på Arbeidermuseet:

Interkulturelt Museum på Grønland

Tøyenbekken 5
Åpent kl. 11–16

Ta pulsen på egne fordommer i utstillingen «Typisk dem» og se hvordan Oslo kan se ut i fremtiden i utstillingen «Beyond Barcode».

Gratis inngang for alle.