«Jeg ser et unikt område, et område som er annerledes enn resten av byen og som tett i tett holder sammen.»

Sara Barzinje, Landsbyen

«Mangfoldet som synes her, markerer Tøyen som et ganske annerledes norsk nabolag. En annerledeshet som må beskyttes.»

Fotograf Ric Francis, Tøyen i dag

Damn. This Neighborhood is changing…

…er en replikk Namra Saleem, redaktøren for avisa «10 undersøkelser» fra TrAP, hentet fra seriene Broad City og Unbreakable Kimmy Schmidt. I sistnevnte serie sier karakteren Lillian: «This neighborhood is changing and none of us are gonna be able to live here».

Det hun beskriver er egentlig gentrifisering: At sentrumsnære arbeiderklassestrøk blir forvandlet til attraktive bydeler for mer velstående befolkningsgrupper. Prisene øker, og det som ofte skjer er at lokalbefolkningen til slutt presses ut og små lokalsjapper erstattes av store kjeder.

«En av konsekvensene av prisstigningen blir ofte at den opprinnelige befolkningen ikke har økonomi til å bli på hjemstedet sitt.»

Annelise Bothner-By og Gazi ôzcan, Kampen om Grønland

«Alle vennene mine flytter.

Må vi også flytte pappa?»

Shanez Humair, Jeg elsker jo Tøyen

Byutvikling i seg selv er ikke noe negativt. Det fører med seg mye bra: Det investeres og rustes opp, og levekårsutfordringer blir imøtegått.

Problemet er når det går så langt at det særegne forsvinner og lokalsamfunnet nærmest blir ugjenkjennelig for dem som bor der.

De siste årene har Oslo-nabolagene Tøyen og Grønland blitt endret i raskt tempo. Hvordan kan lokalbefolkningen påvirke byutviklingen i nabolaget sitt? Blir de hørt og hvordan føles det?

«Hvis byfornyelsen gjør en bydel ugjenkjennelig for de menneskene som faktisk bor der, skapes en ekstrem form for fremmedgjøring.»

Nazneen Kahn-Østrem, Brixton og Tøyen: To historier om Gentrifisering

 

«Et velfungerende, integrert og produktivt samfunn kan forventes når vi fornyer et nabolag på en måte som er basert på likeverd og tilbakemeldinger.»

Ali Nuur, Forbedring eller isolering

Fotograf Ric Francis vokste opp i Harlem i New York, i et nabolag som ikke lenger eksisterer på grunn av gentrifisering. I 2017 kom Ric til Norge. Nå bruker han sine egne erfaringer til å skildre utviklingen han opplever på Tøyen og Grønland.

 

«Mange av innflytterene jeg møtte forelsket seg i området nettopp på grunn av det internasjonale miljøet. Tøyen var ikke problemfritt, det så de, men det var også et livlig og fargerikt nabolag.»

Ric Francis, Tøyen i dag

«Oslo må passe på at det opprinnelige næringslivet blir sikret leie som gjør at de overlever byfornyelsen slik at mangfoldet i gatene sikres.»

Nazneen Kahn-Østrem, Brixton og Tøyen: To historier om Gentrifisering

Sara Barzinje, Landsbyen

«Jeg håper at jeg kan skape avtrykk til de som kommer etter meg, og at felleskapet og samholdet fortsatt står sterkt.»

Sara Barzinje, Landsbyen

«Jeg har kjennskap til, og er stolt av mange mennesker der ute som har gjort et stort arbeid for å gjøre lokalområdet til et sted med likeverd og rettferdighet.»

Ali Nuur, Forbedring eller isolering

 

Her kan du se opptak fra live-åpning av utstillingen med fotograf Ric Francis og kurator Annelise Bothner-By.

Du kan se utstillingen «Damn. This Neighborhood is Changing» på Interkulturelt Museum når vi åpner igjen.

Foto: Ric Francis

Utstillingen er basert på avisa «10 undersøkelser» av TrAP
Daglig leder: Hilde Ghosh Maisey
Redaktør: Namra Saleem
Redaksjonsassistent: Selma Benmalek
Grafisk design: joao.work
Bidragsytere: Ric Francis, Sara Barzinje, Annelise Bothner-By og Gazi Øzcan, Selma Benmalek, Nazneen Khan-Østrem, Anders Kvammen, Ali Nuur, Astrid Helene Støren, Mourad Jarrari, Muna Jibril og Shanzeh Humair

Andre bidrag i utstillingen
«Sisters in Action», United Sisters, MMW Arkitekter, Helene Duckert, Joakim Thorendahl/Strikken Studio (2020)

«Områdeløft Grønland og Tøyen», Leo Rygnestad og Tone Lisbeth Åsgård Meidell (2020)

«Grønlandsleiret», Hilde Maisey (2012)

«Fra kebabsjapper til kaffebarer», Snøball Film (2005)

 

Utstillingsproduksjonsteamet ved Oslo Museum og KulturIntro
Prosjektleder: Mina Fossum
Kurator: Annelise Bothner-By
Digital utstilling: Mari Andersen Rosenberg

Støttet av Fritt Ord
I samarbeid med TrAP

 

Fritt Ord