Liv Bugges kunst åpner for spørsmål om hvordan vi i vårt sosialdemokrati kategoriserer og skiller mellom det menneskelige og det ikke-menneskelige, det normale og det avvikende. I denne utstillingen presenteres Liv Bugges arbeider i to samfunnsinstitusjoner: Fengselet og museet.

Torsdag 10. januar kl. 18 inviterer Interkulturelt museum og kunstner Liv Bugge til en tverrfaglig samtale rundt de spørsmål som reises i utstillingen hennes “The Other Wild”.

Utstillingen på Interkulturelt museum er del av Liv Bugges kunstneriske forskning ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor det å spørre hvordan bilder produseres og sirkuleres står sentralt. Liv Bugge bruker begrepet “strukturell magi” til å se på strukturelle funksjoner som opptrer transformativt eller paranormalt – bortenfor eller ved siden av det normale. I de kunstneriske undersøkelsene har hun arbeidet med museet og fengselet som samfunnsstruktur.

Arrangementet inviterer et deltagende publikum, og tar utgangspunkt i en øvelse der kroppen brukes som et billedproduserende apparat via telepatisk kommunikasjon med objekter knyttet til utstillingen, og ut i fra dette diskutere de ulike spørsmål som reises i det kunstneriske arbeidet.

Det er plass til ca 30 deltagere.


Med ulike kunstneriske uttrykksformer behandler Bugge møtet mellom kroppen og disse maktinstitusjonene. Liv Bugge har undersøkt det hun kaller strukturell magi, hvordan institusjonene i sin eksistens utfører transformative hendelser og forsvinningsnumre. I video og lydverk følger vi hendene som håndterer de geologiske samlinger, og kroppene som forsvinner inn i fengselsarkitekturen.  Skulpturelle arbeid inneholder menneskelige spor: Avtrykk av merker etter aggresjon og slitasje i fengselsveggene, materiell knyttet til utvinning av ressurser, og avstøpninger av fossilt og mineralsk materiale. Berøringen blir utgangspunktet for en undersøkelse av hvordan institusjonene kan beskrives som beholdere for normative oppfattelser av skillet mellom det menneskelige, det levende og det ikke-levende.

Liv Bugge (1974) er utdannet fra Statens kunstakademi i Oslo og HISK (Higher Institute for Fine Art) i Belgia. Liv Bugges kunstneriske praksis innlemmer en rekke medier, med hovedvekt på video. Bugge er interessert i aggresjon som både en konstruktiv og destruktiv kraft i samfunnet. Mange av hennes arbeider forstyrrer grensen mellom fortid og nåtid, gjerningsperson og offer, og mellom fakta og fiksjon. Utstillingen er en del av PHD-arbeidet til stipendiat Liv Bugge ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo, og inngår som en del av hennes avsluttende arbeid.

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo.

Praktisk Informasjon