Hvordan påvirket nazistene teaterlivet i Oslo? Hvilke teatre ble kontrollert av nazistene ved hjelp av sensur og hvilke fortsatte som før?

Under krigen etablerte tyskerne det statlige teatret Deutsches Theater im Norwegen i Stortingsgaten 16. På den andre siden aksjonerte teaterfolk mot nazistenes forsøk på å styre den frie kunsten med store personlige omkostninger.

Reserver plass til arrangementet her 

Det foreligger lite forskning om teaterlivet i Oslo under 2. verdenskrig. Teaterviter Elisabeth Leinslie bruker Scenewebarkivet som kilde for å fortelle oss mer om hvordan krigen påvirket Oslos teaterliv.

Samtale med Teatermuseets kurator Ine Therese Berg om teater i krisetider etter foredraget. Leinslie og Berg trekker paralleller mellom krigens effekt på teatrenes drift, kunstneriske utvikling og publikum, og konsekvensene koronaviruset har for teater i vår tid.

 

Elisabeth Leinslie er seniorrådgiver i Danse- og teatersentrum og redaktør for det nasjonale scenekunstarkivet Sceneweb. Hun har en mastergrad i teatervitenskap fra UiO og har tidligere arbeidet som teaterkritiker og vært redaktør for flere bokutgivelser, samt arbeidet som dramapedagog.

 

 

 

Ine Therese Berg er Teatermuseets kurator med ansvar for forskning og formidling.

 

 

 

 

Praktisk Informasjon