KJENN DIN BY | Vil du bli bedre kjent med minoritetsreligionene i Oslo? I 1920 ble synagogen i Bergstien innviet som det første ikke-kristne gudshuset i Oslo.

Bygget huser fortsatt Det mosaiske Trossamfund og er den eneste menigheten med aktivt jødisk gudstjenesteliv i Norge. 100-årsjubileet blir markert med en «pilegrimsvandring» fra Jødisk Museum til synagogen. Underveis legger vi turen innom Det Islamske Forbundet Rabita og Den Gresk Ortodokse Menighet i Norge – begge nyere representanter for byens religiøse mangfold. Hva har disse menighetene til felles, og hva er ulikt?

Til slutt besøker vi synagogen i Bergstien

Turguide: museumspedagog Marte M. Ofstad og Det Mosaiske Trossamfunn.