Arbeidermuseet og Hønse-Lovisas hus inviterer til mat og prat.

Kunnskapsrike personer med pasjoner for kraft, kobling, kjoler og kroner snakker om ulike temaer.

Inngang kr 130,- som dekker suppe, kaffe og foredrag.

PROGRAM

Torsdag 23. januar kl. 12
Sønnavind ved Akerselva
Forfatter Frid Ingulstad forteller.

Torsdag 30. januar kl. 12
Sager og sagmesterboliger ved Sagelvas venner
I ‘Suppe og historie‘ får du høre om sagvirksomheten, plankekjøringen og livet i de mange sagmesterboligene som preget dagliglivet i Sagdalen – før den industrielle revolusjon!

Torsdag 6. februar kl. 12
Veven, tråd og tekstil ved Franz Schmidt, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO)

Torsdag 13. februar kl. 12
Fossen ved forfatter Kjell Erik Sterten

Torsdag 20. februar kl. 12
Barneasylene: Dager med “leg og passende beskjæftigelse” ved historiker, Grete Flood
Hvem drev barneasylene og hva var asylbevegelsen? Hvordan var dagene lagt opp i barneasylene? Hvor mange asyler fantes det i Kristiania? Kan vi trekke trådene fra 1800-tallets «børneasyl» fram til barnehager av i dag? Hvilke kilder til kunnskap finnes?

Torsdag 27. februar kl. 12
Hva? Fanny! På Spikerverket?! Hør ukjente historier fra 1930-50-tallet om kvinner i fabrikkarbeid ved Akerselva. Tone Rasch fra Norsk Teknisk Museum
Hva skjer på fabrikkene på 1930-50-tallet? Fabrikkjentene er der, men de er på vei ut. Fanny Broch, var laborant og kjemiker på Spigerverket på 30-tallet. Hvordan var det å være kvinne på mannsdominert arbeidsplass? Og på Hjula Væveri: der var det kvinner i ulike roller fra veversker, og spinnersker til designere og formenn. Hva arbeidet for eksempel Kari Sorteberg, Sissi Bjønness eller Arnfrid Halvorsen med på Hjula?

Torsdag 5. mars kl. 12
Om Mannsarbeidsplassene ved Dag Andreassen fra Teknisk Museum

Torsdag 12. mars kl. 12
Dagens arbeidere ved Petter Vellesen fra Bygningsarbeidernes forening

Torsdag 19. mars kl. 12
Oskar Braatens litteratur ved Silje Hauge

Torsdag 26. mars kl. 12
Hønse-Lovisas historie

Torsdag 2. april kl. 12
En vanlig torsdag i 1880 ved Gro Røde, Arbeidermuseet

Praktisk Informasjon