I 2022 er det 50 år siden Straffelovens § 213 ble opphevet, den såkalte «homoparagrafen», som forbød seksuell omgang mellom menn. Gjennom nye utstillinger og arrangementer på alle arenaer vil Oslo Museum benytte året til å markere byens rolle i den skeive historien.

Oslo har vært den viktigste fysiske møteplassen for LHBT+-personer i Norge. Mange har kommet hit for å finne kjærligheten – eller for å finne aksept og tilhørighet. Før avkriminaliseringen var byen en plass med flere uoffisielle møtesteder, som gjorde hemmelige treff mulig i en tid da homoseksualitet var straffbart. Den har senere blitt et sted der disse møtene mellom mennesker ga kraft og mot til å stå frem og kjempe kampen mot undertrykking og stigmatisering. Byen har åpnet sinnene, handlingsrommet og dørene.

Som del av Skeivt kulturår 2022 vil Oslo Museum vise at den skeive historien også er en viktig del av byhistorien. Museet vil sørge for inkludering, involvering og medvirkning i arbeidet med skeiv historie. Vi samarbeider med flere organisasjoner og miljøer, blant annet Skeivt arkiv og Pride Art.


Program Skeivt kulturår 2022

Programmet oppdateres fortløpende.

Samtale: Skeiv i fagbevegelsen og i arbeidslivet – da og nå
Historisk tilbakeblikk og samtale om situasjonen for skeive i dagens arbeidsliv.
Tid: Onsdag 16. mars kl. 18.30
Sted: Internasjonalen på Youngstorget, 2. etasje
Arbeidermuseet i samarbeid med LO i Oslo og Skeivt arkiv

Ny utstilling på Interkulturelt Museum: Grenseløs
14 skeive organisasjoner viser nyanser av skeiv kunst og kultur i hver sin gamle fengselscelle
Tid: Utstillingsåpning fredag 20. mai kl. 17
Sted: Interkulturelt Museum i Tøyenbekken 5
Interkulturelt Museum i samarbeid med Pride Art og SKOKS

Ny utstilling på Bymuseet: Skape(t)
Undergrunnsstemmer og frigjøringskamp i skeiv kunsthistorie
Tid: Utstillingsåpning torsdag 9. juni kl. 18 | Ungdomsåpning kl. 16.30
Sted: Bymuseet i Frognerparken
Bymuseet i samarbeid med Pride Art, SKOKS og Sfinxa

Festivaldag Grenseløs
Kulturfestival med kulturelle innslag, samtaler og omvisninger med 14 skeive organisasjoner og Pride Art
Tid: Fredag 10. juni
Sted: Interkulturelt Museum i Tøyenbekken 5
Interkulturelt Museum i samarbeid med Pride Art, SKOKS og 14 skeive organisasjoner

Spesialnummer av Byminner: Skeiv Oslohistorie
Temanummer av museets tidsskrift Byminner. Bidrag fra forskere, foreninger og aktivister
Lanseres onsdag 8. juni


Kontaktpersoner Oslo Museum

Lars Emil Hansen, museumsdirektør, tlf. 482 600 62/ leh@oslomuseum.no
Annelise Bothner-By, førstekonservator, tlf. 957 50 961/ abb@oslomuseum.no

Skeivt kulturår 2022 er et initiativ fra NasjonalmuseetNasjonalbiblioteket og Skeivt arkiv