Bestilling

Line Rogstad Wikan / lrw@oslomuseum.no
Undervisningsopplegget kan kun bookes torsdager fra 15. september til 15. desember 2022

Visste du at homoseksualitet var forbudt i Norge helt fram til 1972? Eller at homofili fortsatt er kriminalisert i 68 land i verden? Gjennom Pride Art-utstillingen «Skape(t)» blir elevene bedre kjent med den skeive historien i Oslo og Norge.

I forbindelse med skeivt kulturår 2022 inviterer Pride Art og Bymuseet til besøk i utstillingen Skape(t) – om undergrunnsstemmer og frigjøringskamp i skeiv kunsthistorie. Utstillingen tar for seg en rekke viktige verk knyttet til skeiv frigjøring i Norge. Her får man oppleve kunstverk fra den første offisielle skeive utstillingen i Norge, til dagens skeive kunstnere. Gjennom kunsten blir vi bedre kjent med Oslo og Norges skeive historie, en historie som er en del av vår kollektive historie.

Elevene får en omvisning med formidlere fra både Pride Art og Bymuseet. Etterpå åpner vi for refleksjon og samtaler rundt elevenes opplevelser av utstillingen, og tar for oss tema som kjønn, identitet, seksualitet og fysisk- og psykisk helse. Opplegget er knyttet til flere læreplanmål for 10. trinn og videregående, og faller naturlig under læreplanens overordnede mål: Folkehelse og livsmestring.

Fra læreplanen i samfunnsfag, kompetansemål etter 10. trinn:

– Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst

Fra læreplanen i kunst og håndverk, kompetansemål etter 10. trinn:

– Analysere hvordan identitet og stedstilhørighet kommuniseres i arkitektur, klestradisjoner, kunst eller gjenstander, og integrere kulturelle referanser i eget skapende arbeid

– Undersøke hvordan kunst, inkludert samisk kunst, kan bidra i samfunnskritikk, og skape kunstuttrykk som belyser utfordringer i egen samtid

Fra læreplanen i historie, kompetansemål etter VG3:

– Utforske hvordan mennesker har arbeidet for myndiggjøring og frigjøring i norsk og samisk historie, og gjøre rede for hvordan de samtidig har bidratt til utviklingen av demokratiet

– Reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden