Foredrag om den revolusjonære og nytenkende, Rosa Luxemburg. Skutt og drept i Berlin 15. januar 1919.

I samarbeid med LO i Oslo og Arbark

Praktisk Informasjon